Duur en ingang bevallingsverlof

Ziekte & Verlof, Ziekte & Verlof 23 - 10 - 2013 // 3588 keer bekeken

Duur en ingang bevallingsverlof
Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling en bedraagt tien aaneengesloten weken. Deze periode kan echter worden verlengd indien het zwangerschapsverlof minder dan zes weken heeft geduurd, als de werkneemster het zwangerschapsverlof zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum heeft laten ingaan, maar de werkelijke bevallingsdatum blijkt eerder te zijn gelegen of als de werkelijke datum van de bevalling later ligt dan de vermoedelijke bevallingsdatum. Op het moment van bevalling heeft de vrouwelijke werknemer een meldingsverplichting. Zij dient haar werkgever uiterlijk op de tweede dag volgend op de dag van de bevalling te informeren.

Jessica werkt als peuterleidster bij bedrijf X in Hengelo. Ze is zwanger en haar zwangerschap- en bevallingsverlof naderen. Jessica stopt zes weken voor de uitgerekende datum met werken. Haar baby wordt een week te vroeg geboren. Jessica heeft vijf weken zwangerschapsverlof en elf weken bevallingsverlof. In totaal heeft Jessica zestien weken verlof.

Floor werkt ook als peuterleidster in hetzelfde bedrijf als Jessica. Ook Floor is zwanger. Floor stopt zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum met werken. De baby van Floor wordt echter twee weken te laat geboren. Floor heeft recht op acht weken zwangerschapsverlof en tien weken bevallingsverlof. Floor heeft in totaal achttien weken verlof.

Marina is op drie mei 2013 bevallen van haar dochter Meike. Uiterlijk op vijf mei 2013 dient Marina haar bevalling te melden aan haar werkgever.

Verlenging van het bevallingsverlof 
In de Wet arbeid en zorg is een verlenging van het bevallingsverlof opgenomen als het kindje ziek wordt tijdens het bevallingsverlof van de werkneemster en het kindje moet worden opgenomen in het ziekenhuis vanwege zijn of haar medische toestand. Het bevallingsverlof van de werkneemster wordt in dat geval verlengd met maximaal 10 weken. Het recht op verlenging van het verlof ontstaat als het kindje meer dan zeven dagen in het ziekenhuis is opgenomen. Ook ontstaat het recht op verlenging van het bevallingsverlof als sprake is van meerdere kortere ziekenhuisopnames van in totaal meer dan zeven dagen. Daarnaast is in de wet opgenomen dat als de werkneemster tijdens het bevallingsverlof overlijdt, de partner van de werkneemster recht heeft op het resterende bevallingsverlof met behoud van salaris.

Bevallingsverlof spreiden (deeltijd bevallingsverlof)
Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet Arbeid en Zorg gewijzigd. Per deze datum is het deeltijd bevallingsverlof opgenomen, wat maakt dat het mogelijk is om het bevallingsverlof gespreid op te nemen. Het opdelen van het bevallingsverlof kan na 6 weken waarop het recht op het verlof is ingegaan. De werkneemster kan het resterende deel van het verlof opnemen gedurende een periode van maximaal 30 weken na aanvang van spreiding van het verlof. Het verzoek tot opdeling van het bevallingsverlof moet uiterlijk drie weken nadat het verlof is ingegaan, door de werkneemster worden ingediend bij de werkgever.

Judith werkt 40 uur per week. Ze is snel hersteld en wil haar werkzaamheden weer op gaan pakken. Zij kan ervoor kiezen om na 6 weken na de bevalling weer (deels) te gaan werken en deels bevallingsverlof op te nemen. Zij zou bijvoorbeeld 20 uur per week kunnen gaan werken en voor de resterende 20 uur bevallingsverlof opnemen. Zo wordt haar bevallingsverlof verspreid over 12 weken, in plaats van 6 weken.

Meer informatie over dit onderwerp?

Vul hier onder uw naam, telefoonnummer en e-mail adres in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vind je deze pagina ook nuttig voor je vrienden?

Deel deze pagina dan op jouw favoriete social media!

Gratis spreekuur!

Elke 1e vrijdagochtend van de maand.

Aanmelden is wel verplicht.
Gebruik eenvoudig de aanmeldbutton!

Meld u aan!

Blijf met ons blog op de hoogte van arbeidsrechtelijk nieuws

Wensgroet 2019-2020!

Lees verder

Vrouwenquotum: meer vrouwen aan de top

Het vrouwenquotum speelt al jaren een rol. In 2013 werd door het kabinet vastgelegd dat minimaal 30% van de raden van bestuur en de raden van commissarissen uit vrouwen moest bestaan. Tot nu toe w...

Lees verder

Zuiver Arbeidsrecht

MamaWerkt Arbeidsrecht is een initiatief van Zuiver Arbeidsrecht.

Bekijk www.zuiverarbeidsrecht.nl voor meer informatie.

Contactgegevens

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo (ov)

T: 074 - 700 21 16
E: info@mamawerkt-arbeidsrecht.nl

Ontwerp en realisatie: Bandwerk internet- en reclamebureau