Verplichtingen werknemer

Ziekte & Verlof, Ziekte & Verlof 22 - 12 - 2015 // 3551 keer bekeken

Verplichtingen werknemer
De verplichtingen van de werknemer tijdens arbeidsongeschiktheid zijn op te delen in drie fases.

Fase 1: De ziekmelding en de beoordeling van arbeidsongeschiktheid. Zodra er sprake is van arbeidsongeschiktheid, is de werknemer verplicht dat te melden aan de werkgever. Daarmee wordt de werkgever in de gelegenheid gesteld het nadeel dat voortvloeit uit de arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk op te vangen. Hierbij kan worden gedacht aan het zoeken van een vervangende werknemer;

Fase 2: Het arbeidsongeschiktheidsproces. Als de werknemer zes weken ziek is, en de arbodienst voorziet dat het verzuim langer zal duren, analyseert deze het probleem en brengt een advies uit over de mogelijkheden tot herstel en werkhervatting. Als er mogelijkheden zijn voor terugkeer op het werk, wordt er door de arbodienst en de werkgever een plan van aanpak voor herstel en re-integratie opgesteld. Dit plan dient regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld te worden. De werknemer en werkgever kiezen vervolgens een casemanager uit, welke de uitvoering van het plan begeleidt en de onderlinge contacten verzorgt. De werkgever legt een re-integratiedossier aan, waarin onder meer alle door de werknemer en de werkgever gemaakte afspraken en ondernomen activiteiten gericht op herstel en re-integratie zijn vermeld. Na in ieder geval één jaar worden de re-integratie inspanningen geëvalueerd. Aan de hand van het dossier wat in de loop van de tijd is gevormd stelt de werknemer samen met de werkgever een re-integratieverslag op. In dit verslag worden de wederzijdse inspanningen die zijn gepleegd om weer aan de slag te gaan opgenomen. Binnen twintig maanden na ziekmelding wordt het re-integratieverslag samen met de WIA-aanvraag ingediend bij het UWV. Het UWV beoordeelt op basis hiervan of de werknemer genoeg heeft gedaan om te re-integreren en of de werkgever voldoende heeft meegewerkt aan de re-integratie.

Fase 3: De re-integratie inspanningen. Hoewel re-integratie een verantwoordelijkheid is van de werkgever en werknemer, rusten vooral op de werkgever plichten om de werknemer weer aan de slag te helpen. Bij re-integratieverplichtingen moet de werknemer een redelijk aanbod (bijvoorbeeld voor passende arbeid) van de werkgever accepteren, behalve als dat in redelijkheid niet kan worden gevergd. Aanpassing van de arbeidsorganisatie en het creëren van nieuwe functies kunnen van de werkgever worden geëist.

Meer informatie over dit onderwerp?

Vul hier onder uw naam, telefoonnummer en e-mail adres in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vind je deze pagina ook nuttig voor je vrienden?

Deel deze pagina dan op jouw favoriete social media!

Gratis spreekuur!

Elke 1e vrijdagochtend van de maand.

Aanmelden is wel verplicht.
Gebruik eenvoudig de aanmeldbutton!

Meld u aan!

Blijf met ons blog op de hoogte van arbeidsrechtelijk nieuws

Wensgroet 2019-2020!

Lees verder

Vrouwenquotum: meer vrouwen aan de top

Het vrouwenquotum speelt al jaren een rol. In 2013 werd door het kabinet vastgelegd dat minimaal 30% van de raden van bestuur en de raden van commissarissen uit vrouwen moest bestaan. Tot nu toe w...

Lees verder

Zuiver Arbeidsrecht

MamaWerkt Arbeidsrecht is een initiatief van Zuiver Arbeidsrecht.

Bekijk www.zuiverarbeidsrecht.nl voor meer informatie.

Contactgegevens

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo (ov)

T: 074 - 700 21 16
E: info@mamawerkt-arbeidsrecht.nl

Ontwerp en realisatie: Bandwerk internet- en reclamebureau