Arbeidsongeschikt en zwangerschap

Ziekte & Verlof, Ziekte & Verlof 22 - 12 - 2015 // 22790 keer bekeken

Arbeidsongeschiktheid en zwangerschap
Een werknemer kan ten gevolge van haar zwangerschap arbeidsongeschikt raken. Op het moment dat de zwangere werknemer arbeidsongeschikt wordt en de reden van arbeidsongeschiktheid is gelegen in of gerelateerd aan haar zwangerschap, dan kan de werkgever voor haar een Ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV. In de Ziektewet is namelijk bepaald dat de werkgever het risico van ziekte qua loondoorbetaling niet hoeft te dragen en dat daarvoor een (100%) ziektewetuitkering aangevraagd kan worden.
In de praktijk zien we dat de werknemer vaak haar loon tijdens ziekte blijft ontvangen en dat de werkgever van het UWV de ziektwetuitkering ontvangt.

Janneke is vijf maanden zwanger. Ze werkt als juridisch medewerkster. Janneke heeft tijdens haar zwangerschap last van bekkeninstabiliteit. Ze kan onmogelijk doorwerken vanwege de pijn. Janneke vraagt zich wat zij nu kan doen en hoe het zit met de doorbetaling van het loon. Doordat Janneke veel pijn heeft wordt ze arbeidsongeschiktheid ten gevolge van de zwangerschap. De werkgever van Janneke vraagt een Ziektewetuitkering aan, waardoor haar salaris gewoon doorbetaald wordt tijdens de arbeidsongeschiktheid.

Op het moment dat er sprake is van arbeidsongeschiktheid als gevolg van de zwangerschap, gelden er aanvullende (meldings)verplichtingen, afhankelijk van het moment van arbeidsongeschikt worden.

Arbeidsongeschikt tijdens eerste 24 weken zwangerschap
Op het moment dat de werknemer gedurende de eerste 24 weken van haar zwangerschap arbeidsongeschikt wordt ten gevolge van haar zwangerschap, moet zij zich uiteraard op de eerste dag van arbeidsongeschiktheid melden bij haar werkgever. De werkgever moet dit dan vervolgens melden bij het UWV, waarna vanaf de eerste ziektedag de Ziektewet-uitkering ingaat. Deze uitkering loopt door tot de dag dat de werknemer weer hersteld is of tot haar zwangerschapsverlof begint.

Miskraam of abortus
De situatie kan zich voordoen dat de betreffende zwangere werknemer in de eerste 24 weken van haar zwangerschap een miskraam krijgt of abortus pleegt / moet laten plegen en zij zich als gevolg daarvan ziek meldt.Ook dan geldt dat deze werknemer recht heeft op een Ziektewet-uitkering. Het is dan aan de werkgever om dit bij het UWV aan te vragen.

Arbeidsongeschikt ná 24 weken zwangerschap
Op het moment dat de zwangere werknemer arbeidsongeschikt wordt na 24 weken zwangerschap, maar vóór de verlofperiode - en komt de arbeidsongeschiktheid door de zwangerschap - dan kan de werkgever voor deze werknemer een Ziektewet-uitkering aanvragen. De werknemer in kwestie moet zich regulier ziek melden bij haar werkgever en de werkgever moet dit dan vervolgens melden bij het UWV. Vanaf de eerste ziektedag wordt dan de Ziektwet-uitkering uitgekeerd.Deze uitkering loopt door tot de dag dat de werknemer weer hersteld is of tot haar zwangerschapsverlof begint.

Voortijdig stoppen van de zwangerschap
Ook na de 24 weken zwangerschap kan de zwangerschap voortijdig eindigen. De situatie kan zich voordoen dat er sprake is van een vroeggeboorte of dat de baby bij de bevalling overlijdt. In deze situaties heeft de werknemer recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Het is aan de werkgever om deze melding, c.q. deze aanvraag bij het UWV te doen.
Deze uitkering duurt 16 weken en wordt gewoonlijk betaald aan de werkgever. Uit de praktijk blijkt dat de werkgever regulier het loon doorbetaald. Na afloop van deze periode krijgt de werknemer mogelijkeen Ziektewet-uitkering als zij door de zwangerschap arbeidsongeschikt is geworden en zij daardoor niet kan werken.

Arbeidsongeschikt tijdens 6 weken vóór de uitgerekende datum tot begin van verlof
De zwangere werknemer heeft de keuze om haar zwangerschapsverlof tussen de 6 en 4 weken vóór de uitgerekende datum te laten beginnen. Op het moment dat zij kiest voor een zwangerschapsverlof korter dan 6 weken vóór de uitgerekende datum, maar zij wordt arbeidsongeschikt vlak voor aanvang van het zwangerschapsverlof - namelijk tussen de 6 weken vóór de uitgerekende datum en vóór het zwangerschapsverlof is begonnen - dan heeft zij recht op een Ziektewet-uitkering. Het is aan de werkgever om deze Ziektewet-uitkering aan te vragen.
Let op: de reden / oorzaak van arbeidsongeschiktheid hoeft in deze niet de zwangerschap te zijn.

Van belang is om te weten dat deze dagen van arbeidsongeschiktheid afgetrokken worden van het zwangerschapsverlof. Het verlof eindigt daarom mogelijk eerder dan vooraf gepland. Na de bevalling duurt het bevallingsverlof nog minimaal 10 weken. De werkelijke einddatum van het zwangerschapsverlof hangt namelijk altijd af van de werkelijke bevallingsdatum.

Manuela is 1 oktober uitgerekend. Zij spreekt met haar werkgever af dat haar verlof 4 weken vóór 2 oktober ingaat. In de week vóór zij met verlof gaat, is Manuela 3 dagen ziek. Daarna werkt ze weer door tot de geplande ingangsdatum van het verlof. De 3 ziektedagen dat zij een Ziektewet-uitkering kreeg worden van haar totale verlof afgetrokken. Haar verlof is dan 3 dagen eerder afgelopen dan zij had gepland.

Ziek tijdens het zwangerschapsverlof
Op het moment dat de zwangere werknemer tijdens haar zwangerschapsverlof arbeidsongeschikt raakt door de zwangerschap of bevalling, heeft zij de verplichting dit te melden bij haar werkgever. De werkgever hoeft in deze situaties niets door te geven aan het UWV. De zwangerschapsuitkering (WAZO) loopt gewoon door. De werknemer krijgt geen Ziektewet-uitkering.

Meer informatie over dit onderwerp?

Vul hier onder uw naam, telefoonnummer en e-mail adres in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vind je deze pagina ook nuttig voor je vrienden?

Deel deze pagina dan op jouw favoriete social media!

Gratis spreekuur!

Elke 1e vrijdagochtend van de maand.

Aanmelden is wel verplicht.
Gebruik eenvoudig de aanmeldbutton!

Meld u aan!

Blijf met ons blog op de hoogte van arbeidsrechtelijk nieuws

Wensgroet 2019-2020!

Lees verder

Vrouwenquotum: meer vrouwen aan de top

Het vrouwenquotum speelt al jaren een rol. In 2013 werd door het kabinet vastgelegd dat minimaal 30% van de raden van bestuur en de raden van commissarissen uit vrouwen moest bestaan. Tot nu toe w...

Lees verder

Zuiver Arbeidsrecht

MamaWerkt Arbeidsrecht is een initiatief van Zuiver Arbeidsrecht.

Bekijk www.zuiverarbeidsrecht.nl voor meer informatie.

Contactgegevens

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo (ov)

T: 074 - 700 21 16
E: info@mamawerkt-arbeidsrecht.nl

Ontwerp en realisatie: Bandwerk internet- en reclamebureau