Aanvraag en weigering aanvraag

Werk & Privé, Werk & Privé, Ziekte & Verlof 22 - 12 - 2015 // 2188 keer bekeken

Aanvraag en weigering aanvraag
De werknemer dient het verzoek om langdurig zorgverlof vooraf aan de werkgever te melden. Als melding vooraf niet mogelijk is, moet het alsnog zo spoedig mogelijk worden gedaan. Bij melding van het opnemen van zorgverlof moet de omvang, de wijze van opneming en de vermoedelijke duur van het verlof worden doorgegeven. Deze mededelingen binden de werknemer echter niet: er mag in de praktijk van worden afgeweken. Ook een opgave van de spreiding van de uren over de week dient te worden opgegeven. Bovendien moet de werknemer desgevraagd aannemelijk kunnen maken dat er sprake is van verzorging in een levensbedreigende situatie. Het verlof gaat twee weken na de melding in. Zodra de werkgever de melding heeft ontvangen, kan hij kenbaar maken dat het verlof niet kan ingaan, omdat hij zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen heeft, waardoor de werknemer toch gewoon op het werk moet verschijnen.

Weigering aanvraag
Een werkgever kan een aanvraag voor langdurig zorgverlof weigeren als hier zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen voor zijn. Onder zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen wordt verstaan, dat een werkgever dusdanige zwaarwegende redenen heeft, dat het belang van de werknemer daarvoor in redelijkheid moet wijken. Het moet gaan om situaties, waarbij de afwezigheid van de weknemer niet via de normale bedrijfsvoering en inzet van het overige personeel kan worden opgevangen en dit ernstige consequenties heeft. Op het moment dat een afwijzing of gedeeltelijke afwijzing plaatsvindt, dient de werkgever dit te overleggen met de werkende ouder. De beslissing zal schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

Meer informatie over dit onderwerp?

Vul hier onder uw naam, telefoonnummer en e-mail adres in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vind je deze pagina ook nuttig voor je vrienden?

Deel deze pagina dan op jouw favoriete social media!

Gratis spreekuur!

Elke 1e vrijdagochtend van de maand.

Aanmelden is wel verplicht.
Gebruik eenvoudig de aanmeldbutton!

Meld u aan!

Blijf met ons blog op de hoogte van arbeidsrechtelijk nieuws

Wensgroet 2019-2020!

Lees verder

Vrouwenquotum: meer vrouwen aan de top

Het vrouwenquotum speelt al jaren een rol. In 2013 werd door het kabinet vastgelegd dat minimaal 30% van de raden van bestuur en de raden van commissarissen uit vrouwen moest bestaan. Tot nu toe w...

Lees verder

Zuiver Arbeidsrecht

MamaWerkt Arbeidsrecht is een initiatief van Zuiver Arbeidsrecht.

Bekijk www.zuiverarbeidsrecht.nl voor meer informatie.

Contactgegevens

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo (ov)

T: 074 - 700 21 16
E: info@mamawerkt-arbeidsrecht.nl

Ontwerp en realisatie: Bandwerk internet- en reclamebureau