Arbowet

Werk & Privé, Werk & Privé 22 - 12 - 2015 // 3471 keer bekeken

Arbowet
Op grond van de Arbowet moet de werkgever een zwangere werknemer binnen twee weken na de melding van de zwangerschap over de navolgende onderwerpen informeren:

 • de mogelijke gevaren van het werk voor haar en het (ongeboren) kind tijdens zwangerschap en borstvoeding
 • de maatregelen om deze gevaren voor haar en het ongeboren kind te voorkomen/ te beperken
 • de aanpassing van de werk- en rusttijden bij zwangerschap
 • de arbeidsvoorwaardelijke consequenties de afsluitbare rustruimte in het bedrijf voor zwangere en borstvoedinggevende werkneemster.
   

Arbeidsrisico's
De werkgever is daarnaast verplicht de arbeidsrisico's in de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) te vermelden. In de RI&E moet worden vastgelegd welke risico’s aanwezig zijn voor de borstvoeding, de zuigeling en de werkneemster zelf die borstvoeding geeft.

De volgende risico’s kunnen van invloed zijn op de borstvoeding of de zuigeling:

 • blootstelling aan gevaarlijke stoffen;
 • blootstelling aan biologische agentia (infectierisico’s);
 • werkstress.
   

De zwangere werkneemster ontvangt een kopie van dit onderdeel van de RI&E zodat zij dit zelf kan nalezen. Zo kan zij de gezondheid van haar ongeboren kindje ook zelf beschermen.

Beperking risico’s
Werkt de zwangere werknemer met gevaarlijke stoffen of moet zij veel tillen en dragen? Dan moet de werkgever haar werkzaamheden aanpassen. Om risico's voor een zwangere werknemer en haar ongeboren kind te beperken, geldt een aantal wettelijke plichten (inclusief zorgplicht) en een aantal overige maatregelen.

Wettelijke plichten (inclusief zorgplicht):
De werkgever is verplicht het werk voor de zwangere werkneemster zo te organiseren dat het werk geen schadelijke gevolgen heeft voor de zwangerschap, het ongeboren kind en de werkneemster zelf.

De wet schrijft de beheersmaatregelen voor en de volgorde waarin deze genomen moeten worden.
Deze zijn:

 • de risico’s wegnemen binnen de eigen functie en de eigen werkplek
 • aanpassing van het werk en/of aanpassing van de werk- en rusttijden
 • ander werk
 • het tijdelijk vrijstellen van het verrichten van arbeid
   

NB: Een volgende maatregel mag pas genomen worden, als een eerdere maatregel redelijkerwijs niet mogelijk is.

De zwangere werkneemster heeft recht op aanpassing van de werk- en rusttijden.
De aanpassing bestaat uit:

 • beperking van onregelmatig werk in het algemeen en nachtarbeid in het bijzonder
 • extra pauzes
 • maximering van het aantal werkuren per dag, maand en kwartaal
 • gelegenheid om zwangerschapsonderzoeken te ondergaan
   

Daarnaast kent de Arbowet vier expliciete verboden voor een zwangere werkneemster.
Zij mag in het werk niet:

1. worden blootgesteld aan lood en zijn verbindingen;
(Het is verboden de zwangere werknemer te laten werken met lood en loodverbindingen: deze stoffen zijn zeer schadelijk.)

2. worden blootgesteld aan Toxoplasma (Kattenziekte) en het Rubellavirus (Rodehond);
(Het is verboden arbeid te verrichten waarbij zij kunnen worden blootgesteld aan het Rubellavirus of toxoplasmose, tenzij gebleken is dat zij hiervoor immuun is. Ook bepaalde biologische agentia zijn schadelijk. Dit type stoffen is besmettelijk en kan gemakkelijk ontstaan in slachterijen en bij afvalverwerking. De zwangere heeft het recht deze werkzaamheden te weigeren.)

3. werken onder overdruk zoals duiken en caissonarbeid;
(Het is verboden werkzaamheden onder overdruk (caissonarbeid) of duikwerkzaamheden te verrichten.)

4. werken in de ondergrondse winning industrie.

Tillen tijdens en vlak na de bevalling is bezwaarlijk en mogelijk gevaarlijk voor de werkneemster. Daarom moet tijdens de zwangerschap en tot drie maanden na de bevalling het handmatig tillen van lasten zoveel mogelijk beperkt worden. Is tillen toch nodig, dan moet het in één handeling te tillen gewicht minder dan 10 kilo zijn. Vanaf de twintigste week van de zwangerschap mag er niet vaker dan 10 keer per dag maximaal vijf kilo getild worden. Vanaf de dertigste zwangerschapsweek niet vaker dan vijf keer maximaal 5 kilo. Daarnaast mag er tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap niet vaker dan éénmaal per uur gebukt, gehurkt, geknield of staande voetpedalen bediend worden.

Overige maatregelen die gelden vanuit de Arbowet:

 • Voldoende rustpauzes tijdens het werk wanneer de zwangere werknemer staand werk verricht.
 • Tijdens de zwangerschap mag de werknemer niet worden blootgesteld aan sterke lichaamstrillingen of schokken.
 • Zorg dat het geluidsniveau niet boven de 80 dB(A) komt.
 • Voorkom blootstelling aan stoffen die de gezondheid van de zwangere werknemer en het ongeboren kind in gevaar kunnen brengen, zoals kankerverwerkkende stoffen.
 • Het is van belang dat de maatregelen voldoende bescherming bieden, uitvoerbaar zijn en niet leiden tot overbelasting van de directe collega’s. Overleg over de maatregelen tussen de werkgever, de leidinggevende en de zwangere werkneemster is daarom van belang.
   

Voorlichting
De werkgever moet de werkneemster voorlichting geven, direct nadat zij haar zwangerschap heeft gemeld. De werkgever moet opnieuw voorlichting geven als de werkneemster meldt dat zij borstvoeding wil gaan geven of geeft. De voorlichting moet aandacht besteden aan de arborisico’s en de maatregelen. Ook moet het recht op aanpassing van werk- en rusttijden en de beschikbaarheid van een rustruimte of voedingsruimte aan de orde komen. Daarnaast moet duidelijk worden waar de werkneemster met vragen terecht kan.

Meer informatie over dit onderwerp?

Vul hier onder uw naam, telefoonnummer en e-mail adres in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vind je deze pagina ook nuttig voor je vrienden?

Deel deze pagina dan op jouw favoriete social media!

Gratis spreekuur!

Elke 1e vrijdagochtend van de maand.

Aanmelden is wel verplicht.
Gebruik eenvoudig de aanmeldbutton!

Meld u aan!

Blijf met ons blog op de hoogte van arbeidsrechtelijk nieuws

Vrouwenquotum: meer vrouwen aan de top

Het vrouwenquotum speelt al jaren een rol. In 2013 werd door het kabinet vastgelegd dat minimaal 30% van de raden van bestuur en de raden van commissarissen uit vrouwen moest bestaan. Tot nu toe w...

Lees verder

Wensgroet!

Lees verder

Zuiver Arbeidsrecht

MamaWerkt Arbeidsrecht is een initiatief van Zuiver Arbeidsrecht.

Bekijk www.zuiverarbeidsrecht.nl voor meer informatie.

Contactgegevens

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo (ov)

T: 074 - 700 21 16
E: info@mamawerkt-arbeidsrecht.nl

Ontwerp en realisatie: Bandwerk internet- en reclamebureau