Voorkeursbeleid

Werk & Privé, Werk & Privé 22 - 12 - 2015 // 2231 keer bekeken

Voorkeursbeleid
In de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) is bepaald dat de werkgever in bepaalde situaties een voorkeurbeleid mag voeren. Een voorkeursbeleid (ook wel positieve discriminatie) houdt in dat er een onderscheid wordt gemaakt bij bijvoorbeeld werving van personeel, om zo meer mensen van een bepaalde groep in de organisatie te krijgen. 

Het voorkeursbeleid is uitsluitend toegestaan bij de volgende groepen: 

 • Vrouwen;
 • (bepaalde) Etnische groepen;
 • Gehandicapten en chronische zieken

Het hanteren van een voorkeursbeleid is op verschillende momenten in het arbeidsproces toegestaan, maar hier zijn wel strikte criteria aan verbonden. Op de volgende momenten mag een voorkeursbeleid worden gehanteerd:

 • Werving & selectie;
 • Arbeidsvoorwaarden;
 • Scholing;
 • Promotie

Het voorkeursbeleid is gebonden aan regels en voorschriften. Het hof van Justitie van de EU heeft in haar rechtspraak uitgangspunten geformuleerd. 
De Commissie gelijke behandeling hanteert bij de beoordeling van het voorkeursbeleid een aantal criteria. 

Het voorkeursbeleid bij werving & selectie moet aan de volgende vier strikte criteria voldoen: 

 1. Achterstand 
  De  achterstand van deze groep binnen de organisatie moet worden aangetoond. Hierbij moet er rekening worden gehouden met het beschikbare arbeidsaanbod onder de beroepsbevolking dat relevant is voor die betreffende functie.

 2. Zorgvuldigheid
  Een zorgvuldige en objectieve beoordeling van álle sollicitanten, op grond van hun kwalificaties. Geen enkele kandidaat mag dus bij voorbaat worden uitgesloten van de sollicitatieprocedure op grond van een groepskenmerk. Kandidaten voor een vacature moeten aan de hand van vooraf op schrift gestelde, zakelijke criteria beoordeeld worden. Een kandidaat kan alleen voorrang krijgen bij 'gelijke' geschiktheid. En dus niet bij 'voldoende' of 'gebleken' geschiktheid.

  Zowel een man als een vrouw solliciteren op een vacature, waarbij ze beiden over dezelfde vereiste diploma's beschikken. De werkgever mag dan voorkeur geven aan de vrouw. Hierbij is er namelijk sprake van 'gelijke' geschiktheid. 
  Indien de man over betere diploma's beschikt dan de vrouw, maar de werkgever toch gaat voor de vrouwelijke sollicitant, is dit niet toegestaan. De man is gekwalificeerder dan de vrouw. Hierbij is sprake van 'voldoende' geschiktheid. 

 3. Evenredigheid
  De voorkeursmaatregel moet in redelijke verhouding staan tot het doel. Dat wil zeggen dat de voorkeursmaatregel in proportie moet staan met de mate van de achterstand. 

 4. Kenbaarheid
  De verplichting voor een werkgever om bij de werving- en selectieprocedure kenbaar te maken dat hij een voorkeursbeleid voert. Werkgevers zijn verplicht dit in de vacaturetekst te vermelden.

  In een bedrijf is een tekort aan vrouwelijke werknemers binnen een bepaalde functie. De werkgever mag dan specifiek vragen naar vrouwelijke werknemers. Daarbij moet de werkgever wel kunnen aantonen dat er een achterstand is aan vrouwen binnen deze functie. 

Meer informatie over dit onderwerp?

Vul hier onder uw naam, telefoonnummer en e-mail adres in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vind je deze pagina ook nuttig voor je vrienden?

Deel deze pagina dan op jouw favoriete social media!

Gratis spreekuur!

Elke 1e vrijdagochtend van de maand.

Aanmelden is wel verplicht.
Gebruik eenvoudig de aanmeldbutton!

Meld u aan!

Blijf met ons blog op de hoogte van arbeidsrechtelijk nieuws

Vrouwenquotum: meer vrouwen aan de top

Het vrouwenquotum speelt al jaren een rol. In 2013 werd door het kabinet vastgelegd dat minimaal 30% van de raden van bestuur en de raden van commissarissen uit vrouwen moest bestaan. Tot nu toe w...

Lees verder

Wensgroet!

Lees verder

Zuiver Arbeidsrecht

MamaWerkt Arbeidsrecht is een initiatief van Zuiver Arbeidsrecht.

Bekijk www.zuiverarbeidsrecht.nl voor meer informatie.

Contactgegevens

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo (ov)

T: 074 - 700 21 16
E: info@mamawerkt-arbeidsrecht.nl

Ontwerp en realisatie: Bandwerk internet- en reclamebureau