Wederzijds goedvinden

Ontslag 22 - 12 - 2015 // 4963 keer bekeken

Beëindiging met wederzijds goedvinden

De arbeidsovereenkomst kan ook worden beëindigd als werkgever en werknemer dat beiden willen, ook wel 'wederzijds goedvinden' genoemd. Als een werkgever een arbeidsovereenkomst met een werknemer wil beëindigen, dan is het voor de werkgever aantrekkelijk om de instemming van een werknemer te krijgen. De werkgever hoeft dan namelijk geen procedure te starten bij het UWV of de kantonrechter. Dit scheelt zowel tijd als geld. Vaak doet de werkgever de werknemer een aanbod om de werknemer te 'verleiden' akkoord te gaan met het ontslag, bijvoorbeeld door een vergoeding aan de werknemer te betalen. Als de werknemer instemt met het voorstel van de werkgever, dan is er sprake van beëindiging met 'wederzijds goedvinden'. De arbeidsovereenkomst kan dan zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter worden ontbonden. De werknemer heeft hierbij wel een bedenktermijn van twee weken. De werkgever is verplicht dit op te nemen in de beëindigingsovereenkomst/vaststellingsovereenkomst. De werknemer heeft de mogelijkheid om terug te komen op zijn beslissing door dit schriftelijk aan werkgever mee te delen, zonder daar een reden voor te geven. Als de werkgever de werkgever de bedenktijd niet opneemt in de beëindigingsovereenkomst, dan wordt deze bedenktijd verlengd met een week, van twee naar drie weken. 

Opzegtermijn
Bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst is het van belang rekening te houden met de opzegtermijn. Meestal wordt er tegen het einde van de maand opgezegd. De opzegtermijn is belangrijk, omdat het UWV hier rekening mee houdt bij het verstrekken van een eventuele uitkering. In de beëindigingsovereenkomst wordt vastgelegd op welke datum het dienstverband eindigt. Tussen het ondertekenen van de overeenkomst en de datum van het ontslag moet minimaal een periode zo lang als de opzegtermijn zitten. De opzegtermijn die in acht moet worden genomen zijn als volgt: 

  • als een werknemer minder dan 5 jaar in dienst is: 1 maand 
  • als een werknemer 5 jaar of langer, maar korter dan 10 jaar in dienst is: 2 maanden
  • als een werknemer 10 jaar of langer, maar korter dan 15 jaar in dienst is: 3 maanden
  • als een werknemer 15 jaar of langer in dienst is: 4 maanden

Als er een te korte opzegtermijn in acht is genomen dan kan dat gevolgen hebben voor de WW-uitkering. Het UWV houdt namelijk altijd rekening met de geldende opzegtermijn. Als er dan een te korte opzegtermijn in acht is genomen, dan krijgt de werknemer over de periode van de resterende opzegtermijn geen WW. Het UWV stelt een fictieve opzegtermijn vast en vanaf dat moment kan het recht op een WW-uitkering pas ingaan.

De fictieve opzegtermijn die het UWV hanteert, begint op de dag na de datum waarop de beëindiging schriftelijk is overeengekomen en loopt door tot en met de einddatum die zou gelden als de werkgever wel rekening zou hebben gehouden met de juiste opzegtermijn. 

Werkgever en werknemer ondertekenen op 15 augustus een beëindigingsovereenkomst waarin is vastgelegd dat het dienstverband op 30 augustus afloopt. Als de werknemer 10 jaar in dienst is, geldt een opzegtermijn van drie kalendermaanden. Bij de aanvraag van de WW-uitkering wordt daarom uitgegaan van een fictieve opzegtermijn van drie kalendermaanden. De fictieve opzegtermijn loopt van 16 augustus tot en met 30 november. De vastgestelde termijn komt dus niet overeen met de fictieve opzegtermijn, waardoor de werknemer twee maanden geen recht heeft op een uitkering, maar ook geen salaris uit dienstverband ontvangt. De werknemer loopt hierdoor dus inkomen mis.

Indien een mondelinge afspraak is gemaakt om het dienstverband te beëindigen, kijkt het UWV naar de datum waarop het dienstverband eindigt. De opzegtermijn wordt dat berekend vanaf de einddatum van het dienstverband tot en met de einddatum die zou gelden als de werkgever wel rekening zou hebben gehouden met de opzegtermijn.

Werkgever en werknemer spreken mondeling op 15 augustus af dat het dienstverband op 31 september afloopt. De opzegtermijn is 1 maand. Omdat het mondeling is afgesproken, berekent UWV de opzegtermijn pas vanaf 1 oktober. Die loopt dan van 1 oktober tot en met 30 oktober. Hierdoor loopt de werknemer dus een maand inkomen mis. 

WW-uitkering
Indien de beëindigingsovereenkomst ondertekend is en de werknemer en werkgever het eens zijn over het ontslag met wederzijds goedvinden, moet de werknemer direct op zoek gaan naar werk. Als dit niet lukt, kan de werknemer een WW-uitkering aanvragen bij het UWV. Het UWV zal onder andere beoordelen of de werknemer verwijtbaar werkloos is geworden en of hij aan alle basiseisen voldoet. Verwijtbaar werkloos houdt in dat de werkloosheid toe te rekenen valt aan de werknemer, bijvoorbeeld door ontslag op staande voet. U bent ook verwijtbaar werkloos als u zelf de arbeidsovereenkomst opzegt zonder dat daarvoor een zwaarwichtige reden is, bijvoorbeeld het te laat krijgen van het loon.
Indien aangetoond kan worden dat de werknemer verwijtbaar werkloos is geworden, krijgt hij geen of een lagere uitkering van het UWV.

Meer informatie over dit onderwerp?

Vul hier onder uw naam, telefoonnummer en e-mail adres in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vind je deze pagina ook nuttig voor je vrienden?

Deel deze pagina dan op jouw favoriete social media!

Gratis spreekuur!

Elke 1e vrijdagochtend van de maand.

Aanmelden is wel verplicht.
Gebruik eenvoudig de aanmeldbutton!

Meld u aan!

Blijf met ons blog op de hoogte van arbeidsrechtelijk nieuws

Wensgroet 2019-2020!

Lees verder

Vrouwenquotum: meer vrouwen aan de top

Het vrouwenquotum speelt al jaren een rol. In 2013 werd door het kabinet vastgelegd dat minimaal 30% van de raden van bestuur en de raden van commissarissen uit vrouwen moest bestaan. Tot nu toe w...

Lees verder

Zuiver Arbeidsrecht

MamaWerkt Arbeidsrecht is een initiatief van Zuiver Arbeidsrecht.

Bekijk www.zuiverarbeidsrecht.nl voor meer informatie.

Contactgegevens

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo (ov)

T: 074 - 700 21 16
E: info@mamawerkt-arbeidsrecht.nl

Ontwerp en realisatie: Bandwerk internet- en reclamebureau