Ontbinding via de kantonrechter

Ontslag, Ontslag 22 - 12 - 2015 // 3445 keer bekeken

Ontbinding via de kantonrechter

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de werkgever komt pas in beeld als de werknemer niet instemt met een opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, of als er geen beëindigingsovereenkomst/vaststellingsovereenkomst wordt gesloten. De arbeidsovereenkomst moet dus worden opgezegd met een reden. Deze redenen zijn hiervoor genoemd. De ontbindingsprocedure bij de kantonrechter start met een verzoekschrift. In het verzoekschrift vraagt de werkgever de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden en vermeldt daarbij de grond(en) waarop het beroep berust. 

Oproep
Nadat het verzoek bij de griffie is binnengekomen, stelt de kantonrechter het tijdstip vast waarop de mondelinge behandeling zal plaatsvinden. De mondelinge behandeling vindt plaats binnen vier weken nadat het verzoek bij de griffie van de rechtbank, sector kanton/kamer voor kantonzaken, is binnengekomen. De griffier stelt partijen op de hoogte van de datum en bepaalt een termijn waarbinnen het verweer kan worden ingediend.

Verweerschrift
De werknemer kan tegen het verzoekschrift een verweerschrift indienen. Hierin geeft de werknemer aan waarom hij het niet eens is met het verzoek van werkgever over het ontbinden van de arbeidsovereenkomst. Het verweerschrift kan tot aanvang van de mondelinge behandeling worden ingediend of, indien de rechter dit toestaat, in de loop van de behandeling. 

Mondelinge behandeling
Tijdens de mondelinge behandeling krijgen beide partijen de gelegenheid hun stellingen toe te lichten. Vervolgens krijgen partijen soms de gelegenheid op elkaar te reageren, maar vaak begint de rechter direct met het stellen van vragen aan de partijen. Na de mondelinge behandeling bepaalt de rechter de dag waarop hij uitspraak zal doen, in beginsel is dit binnen drie weken na de mondelinge behandeling.

Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding
Vanuit de wet is de kantonrechter bevoegd om een transitievergoeding toe te kennen, indien dit wordt geëist. Iedere werknemer van 18 jaar of ouder met een dienstverband van minstens twee jaar, kan aanspraak maken op een transitievergoeding. De transitievergoeding is als volgt opgebouwd:

  • Voor de eerste tien dienstjaren : 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar;
  • Vanaf het tiende dienstjaar: 1/4 maandsalaris per elk half dienstjaar.

Daarnaast geldt er voor werknemers die bij ontslag 50 jaar of ouder zijn, vanaf hun 50ste dienstjaar 1/2 maandsalaris per elk half dienstjaar. Deze regeling geldt tot 1 januari 2020.

Rechtsmiddelen tegen de ontbindingsbeschikking

Tegen de beslissing van de kantonrechter bestaat de mogelijkheid om in beroep te gaan. De uitspraak van de kantonrechter kan worden aangevochten bij het gerechtshof. Daarna kan er tegen de beslisisng van het gerechtshof een procedure worden gestart bij de Hoge Raad.

Meer informatie over dit onderwerp?

Vul hier onder uw naam, telefoonnummer en e-mail adres in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vind je deze pagina ook nuttig voor je vrienden?

Deel deze pagina dan op jouw favoriete social media!

Gratis spreekuur!

Elke 1e vrijdagochtend van de maand.

Aanmelden is wel verplicht.
Gebruik eenvoudig de aanmeldbutton!

Meld u aan!

Blijf met ons blog op de hoogte van arbeidsrechtelijk nieuws

Wensgroet 2019-2020!

Lees verder

Vrouwenquotum: meer vrouwen aan de top

Het vrouwenquotum speelt al jaren een rol. In 2013 werd door het kabinet vastgelegd dat minimaal 30% van de raden van bestuur en de raden van commissarissen uit vrouwen moest bestaan. Tot nu toe w...

Lees verder

Zuiver Arbeidsrecht

MamaWerkt Arbeidsrecht is een initiatief van Zuiver Arbeidsrecht.

Bekijk www.zuiverarbeidsrecht.nl voor meer informatie.

Contactgegevens

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo (ov)

T: 074 - 700 21 16
E: info@mamawerkt-arbeidsrecht.nl

Ontwerp en realisatie: Bandwerk internet- en reclamebureau