Ontslagaanvraag UWV

Ontslag, Ontslag 22 - 12 - 2015 // 2971 keer bekeken

Ontslagaanvraag UWV

De werkgever die de arbeidsovereenkomst wil opzeggen op grond van bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid heeft daarvoor toestemming nodig van het UWV. Opzegging zonder deze toestemming is, uitzonderingen daargelaten, in strijd met het algemeen belang.

Ontslagaanvraag indienen
Als werkgever toestemming van het UWV wil krijgen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen moet er kunnen worden aangetoond dat er genoeg is gedaan om het ontslag te voorkomen. Denk hierbij aan herplaatsing of scholing. Daarnaast moet er kunnen worden onderbouwd wat de reden is voor het ontslag. De werkgever geeft een reden op voor ontslag. De reden voor ontslag kan na de aanvraag niet meer worden gewijzigd, ook niet indien de aangevoerde ontslaggrond niet meer aan de orde is door bijvoorbeeld een verandering in de onderneming. Als dit wel het geval is, mist er dus een onderbouwing en wordt de aanvraag afgewezen of de werkgever verzocht het verzoek in te trekken. Als het verzoek wel voldoet aan de eisen, stuurt het UWV een kopie van de aanvraag naar de werknemer. 

Het verweer, hoor en wederhoor 
De werknemer krijgt een kopie van de aanvraag toegestuurd. De werknemer heeft dan de mogelijkheid om binnen twee weken een verweerschrift tegen de aanvraag in te dienen. Hierin geeft de werknemer aan waarom hij het niet eens is met het ontslag. Als de werknemer de beëindiging van de arbeidsovereenkomst erkent, dan kan het UWV direct een beslissing nemen. 
Indien de werknemer een verweerschrift indient, kan het UWV nog een tweede mogelijkheid van hoor en wederhoor inzetten. Partijen krijgen dan beiden een termijn van zeven dagen om hun verhaal nogmaals op papier te zetten. Deze 'tweede ronde' wordt nog zelden gebruikt door het UWV. Afhankelijk van de reden voor het ontslag kan het UWV een hoorzitting inlasten. Deze hoorzitting wordt ingelast als er onduidelijkheden zijn rondom de werknemer. Het UWV beoordeelt aan de hand van de aangevoerde argumenten of het voldoende aannemelijk is of het ontslag gerechtvaardigd is.

De beslissing
Zodra het UWV over voldoende informatie beschikt, kan er een beslisisng worden genomen. Mocht het UWV vragen hebben over de wetsregels of specialistische kennis nodig hebben, kan hij de ontslagadviescommissie vragen voor advies. In de ontslagadviescommissie zitten vertegenwoordigers van werkgever- en werknemersorganisaties. Het UWV kan dit advies alleen inwinnen als bedrijfseconomische omstandigheden de reden van ontslag is. 

Bij opzegging van de arbeidsovereenkomst moet er worden getoetst of er niet sprake is van een opzegverbod. De opzegverboden zijn opgesomd in artikel 7:670 BW en zijn terug te vinden op de website
Wanneer het UWV de gevraagde toestemming verleent, wordt in het besluit de geldigheidsduur van de toestemming vermeld. De geldigheidsduur houdt in dat de werkgever binnen een bepaalde termijn over moet gaan tot opzegging van de arbeidsovereenkomst. Daarbij geldt een maximale termijn van vier weken, na afloop van deze termijn vervalt de vergunning van het UWV. 

Transitievergoeding
Tot 1 januari 2020 heeft de werknemer die 24 maanden of langer in dienst is en onvrijwillig zijn baan verliest, recht op de transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald op twee onderdelen: uw maandsalaris en het aantal dienstjaren en kent een versnelde opbouw na 10 dienstjaren. 

Vanaf 1 januari 2020 start het recht op transitievergoeding vanaf de eerste dag van het dienstverband. Ook als er sprake is van een opzegging door werkgever in de proeftijd.
Hoofdregel: Ongeacht de lengte van een dienstverband, geldt de regel dat de transitievergoeding gelijk is aan 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Voor iedereen, ongeacht leeftijd en duur van het dienstverband, geldt dezelfde rekenregel. De nieuwe berekening omtrent de transitievergoeding heeft onmiddellijke werking. De vergoeding is per 1 januari 2020 maximaal € 81.000 bruto. Als de uitkomst van de berekening van de transitievergoeding hoger is dan € 81.000 bruto, dan is de vergoeding maximaal 1 keer het bruto jaarsalaris. U heeft recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst door werkgever is opgezegd of ontbonden. U heeft (mogelijk) ook recht op een transitievergoeding, als uw tijdelijke contract niet wordt verlengd. Indien u zelf ontslag neemt of een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengd, vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, heeft u (mogelijk) ook recht op de transitievergoeding.

Beroepsmogelijkheid
Het is mogelijk om tegen een ontslagbeschikking van het UWV beroep aan te tekenen bij de kantonrechter. Een uitspraak van de kantonrechter kan worden aangevochten bij het gerechtshof. Daarna staat er nog een procedure bij de Hoge Raad open. 

 

Meer informatie over dit onderwerp?

Vul hier onder uw naam, telefoonnummer en e-mail adres in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vind je deze pagina ook nuttig voor je vrienden?

Deel deze pagina dan op jouw favoriete social media!

Gratis spreekuur!

Elke 1e vrijdagochtend van de maand.

Aanmelden is wel verplicht.
Gebruik eenvoudig de aanmeldbutton!

Meld u aan!

Blijf met ons blog op de hoogte van arbeidsrechtelijk nieuws

Wensgroet 2019-2020!

Lees verder

Vrouwenquotum: meer vrouwen aan de top

Het vrouwenquotum speelt al jaren een rol. In 2013 werd door het kabinet vastgelegd dat minimaal 30% van de raden van bestuur en de raden van commissarissen uit vrouwen moest bestaan. Tot nu toe w...

Lees verder

Zuiver Arbeidsrecht

MamaWerkt Arbeidsrecht is een initiatief van Zuiver Arbeidsrecht.

Bekijk www.zuiverarbeidsrecht.nl voor meer informatie.

Contactgegevens

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo (ov)

T: 074 - 700 21 16
E: info@mamawerkt-arbeidsrecht.nl

Ontwerp en realisatie: Bandwerk internet- en reclamebureau