Recht op kortdurend zorgverlof

Werk & Privé, Werk & Privé, Ziekte & Verlof, Ziekte & Verlof 21 - 12 - 2015 // 3429 keer bekeken

Recht op kortdurend zorgverlof
Kortdurend zorgverlof is volgens de wet bedoeld voor de noodzakelijke verzorging van onder meer een zieke ouder, een thuiswonend ziek kind of een zieke partner.

Kortdurend zorgverlof is volgens de wet bedoelt voor de noodzakelijke verzorging in verband met ziekte van:

  • de echtgenoot, de geregistreerde partner of de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont;
  • een kind tot wie de werknemer als ouder in een familierechtelijke betrekking staat;
  • een kind van de echtgenoot, de geregistreerde partner of de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont;
  • een pleegkind dat blijkens de basisregistratie personen op hetzelfde adres woont als de werknemer en dat hij als pleegouder als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet verzorgt;
  • een bloedverwant in de eerste of tweede graad;
  • degene die, zonder dat er sprake is van een arbeidsrelatie, deel uitmaakt van de huishouding van de werknemer; of
  • degene met wie de werknemer anderszins een sociale relatie heeft, voor zover de te verlenen verzorging rechtstreeks voortvloeit uit die relatie en redelijkerwijs door de werknemer moet worden verleend.

De verzorging moet niet alleen noodzakelijk zijn, maar er moet ook geen andere persoon zijn die deze verzorging op zich kan nemen. Onder noodzakelijke verzorging wordt niet alleen de noodzaak tot verzorging van de zieke bedoeld, maar ook de noodzaak voor de werknemer om deze verzorging op zich te nemen. Een ouder heeft bijvoorbeeld de verplichting om zijn kind te verzorgen. Er is niet aan de noodzakelijkheideis voldaan als blijkt dat een ander dan de werknemer de zorg op zich kan nemen. Op het moment dat op eigen initiatief een medisch besluit is genomen, welke niet spoedeisend of noodzakelijk is, kan niet worden gesproken van noodzakelijkheid.

Een werkneemster heeft samen met haar mannelijke partner op korte termijn besloten om een buikwandcorrectie te ondergaan. Deze medische ingreep was niet spoedeisend of noodzakelijk voor haar gezondheid.  Na deze ingreep was haar partner voornemens om kortdurend zorgverlof op te nemen om de zorg voor haar en de kinderen op zich te nemen. Door deze medische ingreep op korte termijn uit te laten voeren heeft de werknemer geen rekening gehouden met de belangen van de werkgever. Op het moment dat ze de medische ingreep later hadden gepland, konden ze de zorg voor de kinderen opvangen door een oppas te regelen. Ook heeft de werknemer niet kunnen onderbouwen dat hun ouders niet de zorg voor de kinderen op zich konden nemen.  De rechter heeft hier bepaald dat de verzorging in deze situatie geen noodzakelijke verzorging betreft.

Werkneemster heeft een kindje van 3 jaar. Het 3-jarige kind heeft een gebroken arm, maar voelt geen pijn. Normaal gesproken gaat het kind naar de kinderopvang. De werkneemster vraagt zich nu af of zij kortdurend zorgverlof kan opnemen. In dit geval kan de werkneemster geen kortdurend zorgverlof opnemen, want het is niet noodzakelijk om kortdurend zorgverlof op te nemen als het kind geen pijn heeft en wordt opgevangen.

Meer informatie over dit onderwerp?

Vul hier onder uw naam, telefoonnummer en e-mail adres in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vind je deze pagina ook nuttig voor je vrienden?

Deel deze pagina dan op jouw favoriete social media!

Gratis spreekuur!

Elke 1e vrijdagochtend van de maand.

Aanmelden is wel verplicht.
Gebruik eenvoudig de aanmeldbutton!

Meld u aan!

Blijf met ons blog op de hoogte van arbeidsrechtelijk nieuws

Vrouwenquotum: meer vrouwen aan de top

Het vrouwenquotum speelt al jaren een rol. In 2013 werd door het kabinet vastgelegd dat minimaal 30% van de raden van bestuur en de raden van commissarissen uit vrouwen moest bestaan. Tot nu toe w...

Lees verder

Wensgroet!

Lees verder

Zuiver Arbeidsrecht

MamaWerkt Arbeidsrecht is een initiatief van Zuiver Arbeidsrecht.

Bekijk www.zuiverarbeidsrecht.nl voor meer informatie.

Contactgegevens

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo (ov)

T: 074 - 700 21 16
E: info@mamawerkt-arbeidsrecht.nl

Ontwerp en realisatie: Bandwerk internet- en reclamebureau