Beslissing aanpassing arbeidsduur

Werk & Privé, Werk & Privé 22 - 12 - 2015 // 2649 keer bekeken

De beslissing
Nadat de werknemer het verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur heeft ingediend, is het de bedoeling dat werkgever en werknemer het verzoek bespreken. Naar aanleiding hiervan kan de werkgever twee verschillende beslissingen maken, het verzoek inwilligen of afwijzen. In principe is een werkgever verplicht om het verzoek van de werknemer om aanpassing van de arbeidsduur in te willigen. Alleen op het moment dat zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich tegen het verzoek verzetten, kan de werkgever de aanvraag weigeren. Er is sprake van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen indien de aanpassing van de arbeidsduur leidt tot ernstige problemen op gebied van veiligheid, op financieel vlak, roostertechnisch of voor de bedrijfsvoering. 
Indien het verzoek wordt afgewezen moet de werkgever dit uiterlijk één maand voor de gewenste ingangsdatum aan de werknemer laten weten, anders mag de werknemer ervan uitgaan dat het verzoek wordt ingewilligd. Indien de werkgever van meerdere werknemers een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur ontvangt, moeten deze in volgorde van binnenkomst worden behandeld.

Annet is voornemens een verzoek om aanpassing van haar arbeidsduur in te dienen bij haar werkgever. Deze vangt aan na haar bevallingsverlof in augustus. Ze dient het verzoek tot vermindering van de arbeidsduur in op 10 mei. Een collega zal de vrijgekomen uren opvullen. Er zijn geen zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen en ze heeft het verzoek op tijd ingediend: haar werkgever stemt schriftelijk in met haar verzoek.

Meer informatie over dit onderwerp?

Vul hier onder uw naam, telefoonnummer en e-mail adres in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vind je deze pagina ook nuttig voor je vrienden?

Deel deze pagina dan op jouw favoriete social media!

Gratis spreekuur!

Elke 1e vrijdagochtend van de maand.

Aanmelden is wel verplicht.
Gebruik eenvoudig de aanmeldbutton!

Meld u aan!

Blijf met ons blog op de hoogte van arbeidsrechtelijk nieuws

Wensgroet 2019-2020!

Lees verder

Vrouwenquotum: meer vrouwen aan de top

Het vrouwenquotum speelt al jaren een rol. In 2013 werd door het kabinet vastgelegd dat minimaal 30% van de raden van bestuur en de raden van commissarissen uit vrouwen moest bestaan. Tot nu toe w...

Lees verder

Zuiver Arbeidsrecht

MamaWerkt Arbeidsrecht is een initiatief van Zuiver Arbeidsrecht.

Bekijk www.zuiverarbeidsrecht.nl voor meer informatie.

Contactgegevens

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo (ov)

T: 074 - 700 21 16
E: info@mamawerkt-arbeidsrecht.nl

Ontwerp en realisatie: Bandwerk internet- en reclamebureau