Arbeidstijdenwet

Werk & Privé, Werk & Privé 22 - 12 - 2015 // 3627 keer bekeken

Arbeidstijdenwet
In de Arbeidstijdenwet zijn speciale regels opgenomen voor vrouwen met het oog op zwangerschap en moederschap. Voor een zwangere en de pas bevallen vrouw, dient het werk zodanig zijn ingericht dat rekening wordt gehouden met haar specifieke omstandigheden. Zo heeft een zwangere vrouw bijvoorbeeld recht op extra pauzes en is zij niet verplicht om over te werken of een nachtdienst te draaien. Ook heeft de werkende moeder gedurende de eerste negen (9) maanden na de geboorte van haar kind het recht haar werk te onderbreken voor het geven van borstvoeding of om te kolven. De werkgever moet hiervoor een geschikte ruimte ter beschikking stellen. De werkende moeder heeft recht op het geven van borstvoeding of om te kolven voor de duur van in totaal een kwart (1/4) van de arbeidstijd. De werkgever is verplicht deze tijd door te betalen, ondanks dat er geen arbeid wordt verricht.

In de Arbeidstijdenwet zijn bepalingen opgenomen die betrekking hebben op de arbeids- en rusttijden van zwangere en borstvoeding gevende werkneemsters.
Een zwangere werkneemster heeft tot zes maanden na de bevalling recht op:

  • regelmatige arbeids- en rusttijden;
  • maximaal 10 uur arbeid per dienst en gemiddeld 45 uren per 16 weken;
  • extra pauzes (1/8 van de arbeidstijd);
  • een geschikte, afsluitbare ruimte om te rusten (met bed of rustbank) of te kolven;
  • geen overwerk of nachtdiensten;
  • zwangerschapsonderzoek tijdens werktijd.
     

De Arbeidstijdenwet geeft buitengrenzen, binnen deze grenzen kunnen werkgevers en werknemers zelf afspraken maken over de arbeidstijden. Deelname aan het arbeidsproces mag er niet voor zorgen dat de gezondheid en het welzijn van de werknemer in gevaar komen. Eén van de uitgangspunten van de Arbeidstijdenwet is dat rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Het kan hierbij gaan om de zorg voor een pasgeboren kind, maar ook verantwoordelijkheden die worden gedragen door de werknemer ten opzichte van afhankelijke familieleden, verwanten en naasten.

Sita werkt sinds twee jaar als jurist bij bedrijf X in Almelo. Ze werkt gewoonlijk 36 uur per week. Sita is sinds een jaar moeder van Tom.  Bij Tom is vastgesteld dat hij verstandelijk gehandicapt is. Hij is hierdoor erg afhankelijk van zijn moeder. Sita moet vaak tussen de middag naar huis om te kijken of het goed gaat met Tom. Op het moment dat de werkgever van Sita haar arbeids- en rusttijdenpatroon vaststelt, moet de werkgever op grond van goed werkgeverschap rekening houden met de persoonlijke belangen van Sita. Dit houdt in dat hij rekening moet houden met het feit dat Sita een kind heeft die afhankelijk is van zijn moeder.

De arbeid- en rusttijdenpatronen moeten door de werkgever schriftelijk worden vastgelegd. Alle gegevens met betrekking tot de arbeid- en rusttijden van een werknemer moeten aan deze werknemer ter beschikking worden gesteld.

Meer informatie over dit onderwerp?

Vul hier onder uw naam, telefoonnummer en e-mail adres in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vind je deze pagina ook nuttig voor je vrienden?

Deel deze pagina dan op jouw favoriete social media!

Gratis spreekuur!

Elke 1e vrijdagochtend van de maand.

Aanmelden is wel verplicht.
Gebruik eenvoudig de aanmeldbutton!

Meld u aan!

Blijf met ons blog op de hoogte van arbeidsrechtelijk nieuws

Wensgroet 2019-2020!

Lees verder

Vrouwenquotum: meer vrouwen aan de top

Het vrouwenquotum speelt al jaren een rol. In 2013 werd door het kabinet vastgelegd dat minimaal 30% van de raden van bestuur en de raden van commissarissen uit vrouwen moest bestaan. Tot nu toe w...

Lees verder

Zuiver Arbeidsrecht

MamaWerkt Arbeidsrecht is een initiatief van Zuiver Arbeidsrecht.

Bekijk www.zuiverarbeidsrecht.nl voor meer informatie.

Contactgegevens

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo (ov)

T: 074 - 700 21 16
E: info@mamawerkt-arbeidsrecht.nl

Ontwerp en realisatie: Bandwerk internet- en reclamebureau