Kraamverlof

Ziekte & Verlof 22 - 12 - 2015 // 3062 keer bekeken

Op het moment dat een vrouw is bevallen kent de wet mogelijkheden toe voor de werkende partner om kraamverlof op te nemen.
Na de bevalling van:

  • de echtgenote;
  • de geregistreerde partner;
  • de persoon met wie hij ongehuwd samenwoont;
  • of degene van wie hij het kind erkent,

heeft de werknemer binnen 4 (vier) wekenrecht op verlof met behoud van loon voor 2 dagen.
Het kraamverlof is bedoeld voor de verzorging van de partner en kind(eren) na de bevalling.
Sinds 1 januari 2015 heeft de vader van het kind het recht om aansluitend aan het kraamverlof 3 dagen onbetaald ouderschapsverlof op te nemen. De werkgever kan deze drie dagen niet weigeren.

Carla is zojuist bevallen van zoontje Jan. Carla kan ondanks de nodige hulp van de kraamverzorgster wel wat extra verzorging gebruiken. Carla’s echtgenoot kan in deze situatie twee dagen kraamverlof opnemen. Het kraamverlof is tenslotte bedoeld voor de verzorging van de partner en kind(eren) na de bevalling.

Recht op kraamverlof
Kraamverlof kan worden opgenomen door de werknemer wiens echtgenote, geregistreerde partner, de persoon met wie hij ongehuwd samenwoont of degene van wie hij het kind erkent, is bevallen.

Duur en opname
Als het kindje thuis geboren wordt, moet het verlof binnen vier weken na de geboorte worden opgenomen. Bij de geboorte van het kind in het ziekenhuis moet het verlof binnen vier weken na thuiskomst van het kind worden opgenomen. De werknemer mag zelf kiezen wanneer hij gedurende deze periode de twee dagen kraamverlof opneemt.

Rita is op 2 februari thuis bevallen van dochtertje Sarah. Pieter, de vader van Sarah, wil graag kraamverlof opnemen. Hij kan het verlof tot vier weken na de bevalling opnemen. Dat betekent dat hij maximaal tot 2 maart de twee dagen kraamverlof kan opnemen.

Aanvraag
De aanvraag van het kraamverlof dient zo spoedig mogelijk aan de werkgever gemeld te worden onder opgave van redenen. Dit kan schriftelijk of mondeling geschieden. De werkgever mag de aanvraag niet weigeren. Ook niet op grond van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen .

Bevalling en aangifte
De echtgenoot of partner is niet verplicht het kraamverlof te gebruiken voor het bijwonen van de bevalling of het doen van de aangifte bij de burgerlijke stand. Het calamiteiten- of kort verzuimverlof kan hiervoor gebruikt worden.

Doorbetaling loon en vakantiedagen
Tijdens het kraamverlof is de werkgever verplicht het loon door te betalen (over de twee dagen). De werkgever houdt de dagen waarbij de werkende ouder kraamverlof heeft niet in op de vakantiedagen.

Aanstaande wijziging betaald kraamverlof
Met ingang van 1 januari 2019 zal het kraamverlof uitgebreid worden. In de nieuwe wet 'Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)' zal het kraamverlof van 2 naar 5 dagen betaald verlof gaan (o.b.v. fulltime). Het kraamverlof wordt dan het geboorteverlof genoemd. 

Daarnaast heeft de partner vanaf 1 juli 2020 de mogelijkheid om aanvullend geboorteverlof op te nemen. Aanvullend geboorteverlof houdt in dat de partner binnen 6 maanden na de geboorte van het kind, 5 weken aanvullend verlof kan opnemen tegen 70% van het dagloon. De vergoeding van 70% van het dagloon zal door het UWV worden verstrekt door middel van een uitkering. 

Het (aanvullende) geboorteverlof wordt aangevraagd door de werkgever bij het UWV. 

Meer informatie over dit onderwerp?

Vul hier onder uw naam, telefoonnummer en e-mail adres in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vind je deze pagina ook nuttig voor je vrienden?

Deel deze pagina dan op jouw favoriete social media!

Gratis spreekuur!

Elke 1e vrijdagochtend van de maand.

Aanmelden is wel verplicht.
Gebruik eenvoudig de aanmeldbutton!

Meld u aan!

Blijf met ons blog op de hoogte van arbeidsrechtelijk nieuws

Wensgroet!

Lees verder

WIEG is 'geboren'

WIEG ook door de Eerste Kamer Op 13 november heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Dit houdt in dat per 1 januari 2019 het (nieuwe) ge...

Lees verder

Zuiver Arbeidsrecht

MamaWerkt Arbeidsrecht is een initiatief van Zuiver Arbeidsrecht.

Bekijk www.zuiverarbeidsrecht.nl voor meer informatie.

Contactgegevens

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo (ov)

T: 074 - 700 21 16
E: info@mamawerkt-arbeidsrecht.nl

Ontwerp en realisatie: Bandwerk internet- en reclamebureau