Geboorteverlof

Ziekte & Verlof 22 - 12 - 2015 // 3373 keer bekeken

Op het moment dat een vrouw is bevallen kent de wet mogelijkheden toe voor de werkende partner om geboorverlof op te nemen.
Na de bevalling van:

  • de echtgenote;
  • de geregistreerde partner;
  • de persoon met wie werknemer ongehuwd samenwoont;
  • of degene van wie werknemer het kind erkent,

heeft de werknemer gedurende een tijdvak van vier weken, te rekenen vanaf de eerste dag na de bevalling, recht op geboorteverlof met behoud van loon van eenmaal de arbeidsduur per week. Het geboorteverlof is bedoeld voor de verzorging van de partner en kind(eren) na de bevalling.

Recht op geboorteverlof
Geboorteverlof kan worden opgenomen door de werknemer wiens echtgenote, geregistreerde partner, de persoon met wie hij ongehuwd samenwoont of degene van wie hij het kind erkent, is bevallen.

Duur en opname
Als het kindje thuis geboren wordt, moet het verlof binnen vier weken na de geboorte worden opgenomen. Bij de geboorte van het kind in het ziekenhuis moet het verlof binnen vier weken na thuiskomst van het kind worden opgenomen. De werknemer mag zelf kiezen wanneer hij gedurende deze periode de twee dagen kraamverlof opneemt.

Rita is op 2 februari thuis bevallen van dochtertje Sarah. Pieter, de vader van Sarah, wil graag kraamverlof opnemen. Hij kan het verlof tot vier weken na de bevalling opnemen. Dat betekent dat hij maximaal tot 2 maart de twee dagen kraamverlof kan opnemen.

Aanvraag
De aanvraag van het geboorteverlof dient zo spoedig mogelijk aan de werkgever gemeld te worden onder opgave van redenen. Dit kan schriftelijk of mondeling geschieden. De werkgever mag de aanvraag niet weigeren. Ook niet op grond van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen .

Bevalling en aangifte
De echtgenoot of partner is niet verplicht het geboorteverlof te gebruiken voor het bijwonen van de bevalling of het doen van de aangifte bij de burgerlijke stand. Het calamiteiten- of kort verzuimverlof kan hiervoor gebruikt worden.

Doorbetaling loon en vakantiedagen
Tijdens het geboorteverlof is de werkgever verplicht het loon door te betalen (over de twee dagen). De werkgever houdt de dagen waarbij de werkende ouder geboorteverlof heeft niet in op de vakantiedagen.

Aanstaande wijziging aanvullend geboorteverlof
Met ingang van 1 juli 2020 zal het geboorteverlof verder uitgebreid worden. In de 'Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)'  is bepaald dat de partner vanaf 1 juli 2020 de mogelijkheid heeft om aanvullend geboorteverlof op te nemen. Aanvullend geboorteverlof houdt in dat de partner binnen 6 maanden na de geboorte van het kindje, 5 weken aanvullend verlof kan opnemen tegen 70% van het dagloon. De vergoeding van 70% van het dagloon zal, na aanvraag door werkgever, door het UWV worden verstrekt door middel van een uitkering.

Meer informatie over dit onderwerp?

Vul hier onder uw naam, telefoonnummer en e-mail adres in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vind je deze pagina ook nuttig voor je vrienden?

Deel deze pagina dan op jouw favoriete social media!

Gratis spreekuur!

Elke 1e vrijdagochtend van de maand.

Aanmelden is wel verplicht.
Gebruik eenvoudig de aanmeldbutton!

Meld u aan!

Blijf met ons blog op de hoogte van arbeidsrechtelijk nieuws

Wensgroet 2019-2020!

Lees verder

Vrouwenquotum: meer vrouwen aan de top

Het vrouwenquotum speelt al jaren een rol. In 2013 werd door het kabinet vastgelegd dat minimaal 30% van de raden van bestuur en de raden van commissarissen uit vrouwen moest bestaan. Tot nu toe w...

Lees verder

Zuiver Arbeidsrecht

MamaWerkt Arbeidsrecht is een initiatief van Zuiver Arbeidsrecht.

Bekijk www.zuiverarbeidsrecht.nl voor meer informatie.

Contactgegevens

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo (ov)

T: 074 - 700 21 16
E: info@mamawerkt-arbeidsrecht.nl

Ontwerp en realisatie: Bandwerk internet- en reclamebureau