Calamiteitenverlof

Werk & Privé, Ziekte & Verlof 22 - 12 - 2015 // 7119 keer bekeken

Als een werknemer niet kan werken door een bijzondere persoonlijke oorzaak heeft hij recht op calamiteitenverlof. Het moet hierbij gaan om een situatie waarbij er onverwachts direct vrij moet worden genomen. Het hangt van de calamiteit af of beide ouders recht hebben op calamiteitenverlof.

Een werknemer moet om 8:00 uur aanwezig zijn op zijn werk. In zijn huis is echter een waterleiding gesprongen. De werknemer zal moeten wachten tot de loodgieter komt en de waterleiding repareert. In deze situatie kan de werknemer calamiteitenverlof opnemen. De werknemer kan immers niet werken door deze bijzondere persoonlijke omstandigheid.

Wanneer recht op calamiteitenverlof?
Het recht op calamiteitenverlof ontstaat op het moment dat de werknemer zijn arbeid niet kan verrichten wegens zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden of vanwege onvoorziene omstandigheden die onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen (voor 1 januari 2015 gold alleen de grondslag van zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden als recht op verlof). Het kan bij zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden gaan om een kind die op school ziek is geworden en onmiddellijk moet worden opgehaald, een gesprongen waterleiding, de geboorte van een kind of het afhandelen van zaken rond een sterfgeval binnen de familie. Bij onvoorziene omstandigheden gaat het om acute noodsituaties, bijvoorbeeld als er sprake is van een inbraak in de woning.

Patricia werkt als jurist bij bedrijf X. Ze werkt 36 uur per week. Op het moment dat Patricia aan het werk is, wordt ze gebeld door de peuterleidster van haar 3-jarige zoon Tijmen. Tijmen heeft plotseling koorts en moet direct worden opgehaald. Patricia stapt meteen in de auto om Tijmen op te halen. Patricia heeft rechtmatig gehandeld. Dit was een bijzondere situatie waarin haar zieke zoontje direct opgehaald moest worden. Ze heeft haar werkgever achteraf ingelicht over de situatie die zich heeft voorgedaan.

Duur
Het calamiteitenverlof wordt aangegaan voor een korte, naar billijkheid te berekenen tijd. Hierbij is in de wet niet duidelijk gesteld wat de omvang is van deze tijd. Uit kamerstukken wordt duidelijk dat deze tijd gevarieerd van duur kan zijn, het kan gaan om enkele uren tot enkele dagen. Hierbij moet het gaan om situaties waarin onmiddellijke noodzakelijke maatregelen getroffen moeten worden.
Indien een ouder tijdens de ziekte van een thuiswonend kind, partner of ouder onverwachts vrij moet nemen, dan kan de eerste zorgdag als calamiteitenverlof worden aangemerkt. De tweede dag moet een andere vorm van verlof opgenomen worden, bijvoorbeeld regulier verlof of het kortdurende zorgverlof.

Aanvraag
Een werknemer moet het opnemen van kort verlof vooraf aan de werkgever melden onder opgave van reden. Indien opgave vooraf niet mogelijk is, dient dit zo spoedig mogelijk worden gemeld, weer onder opgave van reden. Let wel: het gaat om een mededeling en niet om een verzoek, dat nog moet worden goedgekeurd. Die mededeling kan op elke gewenste manier plaatsvinden, zoals mondeling, per fax of per e-mail. Het is aan geen enkele wettelijke vorm gebonden.
De werkgever mag een redelijk verzoek om calamiteitenverlof niet weigeren. Hij kan wel achteraf van de werknemer verlangen, dat hij de reden van het niet werken aannemelijk maakt. Komt de werknemer zijn meldingsplicht niet na en slaagt hij er evenmin in aannemelijk te maken, dat hij niet heeft kunnen werken, dan mag de werkgever het loon inhouden over de uren die niet zijn gewerkt.

Doorbetaling loon en vakantiedagen
Het recht op calamiteitenverlof is met behoud van loon. In een cao of een regeling tussen de werkgever, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kunnen andere afspraken zijn gemaakt. Alleen als een werknemer instemt, kan het calamiteitenverlof worden aangemerkt als vakantie. Met als voorwaarde dat de werknemer zijn recht houdt op het wettelijk minimum aan vakantie-aanspraken.

Afwijkende bepalingen
Indien in een cao of een regeling tussen de werkgever, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging andere afwijkende afspraken met betrekking tot het calamiteitenverlof zijn gemaakt, dan gelden deze afspraken en niet de bepalingen uit de wet.

Meer informatie over dit onderwerp?

Vul hier onder uw naam, telefoonnummer en e-mail adres in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vind je deze pagina ook nuttig voor je vrienden?

Deel deze pagina dan op jouw favoriete social media!

Gratis spreekuur!

Elke 1e vrijdagochtend van de maand.

Aanmelden is wel verplicht.
Gebruik eenvoudig de aanmeldbutton!

Meld u aan!

Blijf met ons blog op de hoogte van arbeidsrechtelijk nieuws

Wensgroet 2019-2020!

Lees verder

Vrouwenquotum: meer vrouwen aan de top

Het vrouwenquotum speelt al jaren een rol. In 2013 werd door het kabinet vastgelegd dat minimaal 30% van de raden van bestuur en de raden van commissarissen uit vrouwen moest bestaan. Tot nu toe w...

Lees verder

Zuiver Arbeidsrecht

MamaWerkt Arbeidsrecht is een initiatief van Zuiver Arbeidsrecht.

Bekijk www.zuiverarbeidsrecht.nl voor meer informatie.

Contactgegevens

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo (ov)

T: 074 - 700 21 16
E: info@mamawerkt-arbeidsrecht.nl

Ontwerp en realisatie: Bandwerk internet- en reclamebureau