Aanpassing arbeidsduur

Werk & Privé 22 - 12 - 2015 // 7514 keer bekeken

Inleiding
Op het moment dat kinderen worden geboren kiezen veel werkende ouders ervoor om minder te gaan werken. De keuze om minder te gaan werken heeft voornamelijk als reden om privé en werk beter met elkaar te kunnen combineren. De betreffende werknemer zal met de werkgever in gesprek moeten om afspraken te kunnen maken over een verminderde arbeidsduur.
Uiteraard is het ook mogelijk om een verzoek tot vermeerdering van de arbeidsduur in te dienen bij werkgever, hetgeen bijvoorbeeld het gevolg kan zijn van kinderen die uit huis gaan, waardoor zorgtaken afnemen en er meer uren gewerkt kunnen gaan worden.

In de Wet flexibel werken (Wfw) wordt het recht op aanpassing van de arbeidsduur geregeld. 

Sinds 1 januari 2016 geldt in het kader van de Wfw het navolgende:

  • De werknemer is ten minste een half jaar in dienst (kortere periodes mag je bij elkaar optellen);
  • Slechts éénmaal per jaar kan een aanvraag tot aanpassing van de arbeidsduur worden gedaan.


Roos is fulltime werkzaam bij een verzekeringsmaatschappij. Toen zij haar eerste kindje kreeg kon zij werk en privé nog goed combineren, maar nu zij een tweede kindje heeft wil ze graag meer zorg dragen voor haar kinderen. Roos wil in plaats van 40 uur graag 32 uur per week werken. Roos kan op basis van de Wfw aanspraak maken op de aanpassing van de arbeidsduur. Werk en privé kan ze door middel van een aanpassing van de arbeidsduur beter combineren.

De aanvraag
Iedere werknemer die minstens een half jaar in dienst is bij zijn werkgever heeft het recht om bij zijn werkgever een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur in te dienen. Dit vereiste is gesteld om te garanderen dat er sprake is van een zekere binding tussen de werkgever en de werknemer. Het verzoek moet ten minste twee maanden vóór ingang van de aanpassing van de arbeidsduur schriftelijk bij de werkgever ingediend worden. In het verzoek dient opgenomen te worden hoeveel uren de werknemer wenst te gaan werken, wat de gewenste ingangsdatum is, hoe de uren over de week verspreid worden en wat de gewenste arbeidsplaats is.

Een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur geldt uitdrukkelijk voor het aantal uren dat in de eigen functie wordt gewerkt. Via een beroep op de Wfw kan geen nieuwe vacature vervuld worden.

Jina werkt al vier jaar als receptioniste bij bedrijf X in Rijssen. Jina verneemt dat in hetzelfde bedrijf ook vraag is naar een telefoniste voor twee uren. Aangezien zij zwanger is en niet lang meer kan staan, verzoekt zij door middel van een aanpassing van de arbeidsduur om enkele uren te verminderen in haar functie als receptioniste, en deze om te zetten naar uren voor de functie van telefoniste. Dit is niet mogelijk. Een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur geldt uitdrukkelijk voor het aantal uren in het kader van de eigen functie

De beslissing
Nadat de werknemer het verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur heeft ingediend, is het de bedoeling dat werkgever en werknemer het verzoek bespreken. Naar aanleiding hiervan kan de werkgever twee verschillende beslissingen maken, het verzoek inwilligen of afwijzen. In principe is een werkgever verplicht om het verzoek van de werknemer om aanpassing van de arbeidsduur in te willigen. Alleen op het moment dat zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich tegen het verzoek verzetten, kan de werkgever de aanvraag weigeren. Er is sprake van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen indien de aanpassing van de arbeidsduur leidt tot ernstige problemen op gebied van veiligheid, op financieel vlak, roostertechnisch of voor de bedrijfsvoering. 
Indien het verzoek wordt afgewezen moet de werkgever dit uiterlijk één maand voor de gewenste ingangsdatum aan de werknemer laten weten, anders mag de werknemer ervan uitgaan dat het verzoek wordt ingewilligd. Indien de werkgever van meerdere werknemers een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur ontvangt, moeten deze in volgorde van binnenkomst worden behandeld.

Annet is voornemens een verzoek om aanpassing van haar arbeidsduur in te dienen bij haar werkgever. Deze vangt aan na haar bevallingsverlof in augustus. Ze dient het verzoek tot vermindering van de arbeidsduur in op 10 mei. Een collega zal de vrijgekomen uren opvullen. Er zijn geen zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen en ze heeft het verzoek op tijd ingediend: haar werkgever stemt schriftelijk in met haar verzoek.

Zwangerschap / ziekte
Het kan voorkomen dat een werknemer een verzoek tot vermeerdering van de arbeidsduur indient, terwijl dit op korte termijn niet kan worden nagekomen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een werknemer ziek is of op korte termijn zwangerschapsverlof opneemt. Ook voor deze werknemers is het mogelijk een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur in te dienen, echter wordt de nieuwe arbeidsduur - indien werkgever instemt - pas aangepast na het bevallingsverlof of op het moment dat de werknemer hersteld is.

Meer informatie over dit onderwerp?

Vul hier onder uw naam, telefoonnummer en e-mail adres in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vind je deze pagina ook nuttig voor je vrienden?

Deel deze pagina dan op jouw favoriete social media!

Gratis spreekuur!

Elke 1e vrijdagochtend van de maand.

Aanmelden is wel verplicht.
Gebruik eenvoudig de aanmeldbutton!

Meld u aan!

Blijf met ons blog op de hoogte van arbeidsrechtelijk nieuws

Wensgroet 2019-2020!

Lees verder

Vrouwenquotum: meer vrouwen aan de top

Het vrouwenquotum speelt al jaren een rol. In 2013 werd door het kabinet vastgelegd dat minimaal 30% van de raden van bestuur en de raden van commissarissen uit vrouwen moest bestaan. Tot nu toe w...

Lees verder

Zuiver Arbeidsrecht

MamaWerkt Arbeidsrecht is een initiatief van Zuiver Arbeidsrecht.

Bekijk www.zuiverarbeidsrecht.nl voor meer informatie.

Contactgegevens

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo (ov)

T: 074 - 700 21 16
E: info@mamawerkt-arbeidsrecht.nl

Ontwerp en realisatie: Bandwerk internet- en reclamebureau