Opzegverbod tijdens ziekte

Ontslag 28 - 11 - 2013 // 2260 keer bekeken

Opzegverbod tijdens ziekte
Op grond van het opzegverbod tijdens ziekte mag een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer niet opzeggen gedurende de eerste twee jaar van zijn arbeidsongeschiktheid. Na afloop van deze twee jaar geldt het opzegverbod niet meer en kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen. Ook als een werknemer volledig hersteld is en zijn arbeid kan verrichten, mogelijk met enkele aanpassingen in zijn functie, afdeling, arbeidsbenodigdheden en arbeidsomstandigheden, geldt het opzegverbod niet. Voor een werknemer die reeds gedeeltelijk arbeidsongeschikt is voordat hij bij een werkgever in dienst treedt, geldt dat hij niet arbeidsongeschikt is voor “zijn arbeid”.

Aanvraag vergunning
Als de werknemer op het moment van de aanvraag van de ontslagvergunning nog niet ziek was, dan geldt het opzegverbod niet. Een werkgever kan een ontslagvergunning echter ook aanvragen op het moment dat de werknemer ziek is en de termijn van twee jaar nog niet is verstreken. Hij kan de vergunning echter pas gebruiken voor de opzegging nadat de termijn van twee jaar is verstreken.

Uitzonderingen
De werknemer kan de bescherming van het opzegverbod verliezen als hij in strijd handelt met zijn re-integratieverplichtingen:

  • Door niet mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het plan van aanpak;
  • Door zonder deugdelijke grond geen gevolg te geven aan redelijke voorschriften of medewerking te verlenen aan maatregelen om hem in staat te stellen eigen of andere passende arbeid te verrichten;
  • Door te weigeren passende arbeid te verrichten.

Meer informatie over dit onderwerp?

Vul hier onder uw naam, telefoonnummer en e-mail adres in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vind je deze pagina ook nuttig voor je vrienden?

Deel deze pagina dan op jouw favoriete social media!

Gratis spreekuur!

Elke 1e vrijdagochtend van de maand.

Aanmelden is wel verplicht.
Gebruik eenvoudig de aanmeldbutton!

Meld u aan!

Blijf met ons blog op de hoogte van arbeidsrechtelijk nieuws

Wensgroet!

Lees verder

WIEG is 'geboren'

WIEG ook door de Eerste Kamer Op 13 november heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Dit houdt in dat per 1 januari 2019 het (nieuwe) ge...

Lees verder

Zuiver Arbeidsrecht

MamaWerkt Arbeidsrecht is een initiatief van Zuiver Arbeidsrecht.

Bekijk www.zuiverarbeidsrecht.nl voor meer informatie.

Contactgegevens

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo (ov)

T: 074 - 700 21 16
E: info@mamawerkt-arbeidsrecht.nl

Ontwerp en realisatie: Bandwerk internet- en reclamebureau