ZW-uitkering tijdens zwangerschap

Ziekte & Verlof, Ontslag 22 - 12 - 2015 // 3099 keer bekeken

Terugwerkende kracht ZW-uitkering
Een werkgever dient, binnen vier dagen nadat hij heeft vernomen dat de werknemer aanspraak heeft op ziekengeld wegens zwangerschaps- of bevallingsgerelateerde arbeidsongeschiktheid, daarvan aangifte te doen bij het UWV. Als de werkgever zich niet houdt aan de termijn, overtreedt hij de ziekmeldingsplicht. Dit heeft tot gevolg dat het ziekengeld niet wordt uitbetaald tot de datum van ziekmelding. Het dan voor de werkgever mogelijk om loon dat tijdens de arbeidsongeschiktheid wordt doorbetaald aan de werkende vrouw die moeder is/wordt te verrekenen met het inkomen bij uitkeringen waarop de werkneemster recht heeft, bijvoorbeeld uitkeringen op grond van de ZW en uitkeringen met betrekking tot zwangerschap en bevalling op grond van de Wet arbeid en zorg.

In 2004 heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld over de overtreding van de ziekmeldingsplicht door de werkgever. In betreffende casus heeft de werkgever, en tevens enige werknemer, het UWV te laat ingelicht dat zij arbeidsongeschikt was vanaf een bepaalde datum. De Raad heeft geoordeeld dat de werknemer als vertegenwoordiger van de werkgever verplicht was om de arbeidsongeschiktheid op tijd te melden aan het UWV. De meldingsplicht is overtreden. Tot de datum van ziekmelding is terecht geen ziekengeld uitbetaald.

Als blijkt dat een werknemer al langer ziek is en pas na een tijd blijkt dat betreffende ziekte een verband heeft met de zwangerschap, dan kan het UWV de ZW-uitkering met terugwerkende kracht toekennen aan de werknemer.

Meer informatie over dit onderwerp?

Vul hier onder uw naam, telefoonnummer en e-mail adres in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vind je deze pagina ook nuttig voor je vrienden?

Deel deze pagina dan op jouw favoriete social media!

Gratis spreekuur!

Elke 1e vrijdagochtend van de maand.

Aanmelden is wel verplicht.
Gebruik eenvoudig de aanmeldbutton!

Meld u aan!

Blijf met ons blog op de hoogte van arbeidsrechtelijk nieuws

Wensgroet!

Lees verder

WIEG is 'geboren'

WIEG ook door de Eerste Kamer Op 13 november heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Dit houdt in dat per 1 januari 2019 het (nieuwe) ge...

Lees verder

Zuiver Arbeidsrecht

MamaWerkt Arbeidsrecht is een initiatief van Zuiver Arbeidsrecht.

Bekijk www.zuiverarbeidsrecht.nl voor meer informatie.

Contactgegevens

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo (ov)

T: 074 - 700 21 16
E: info@mamawerkt-arbeidsrecht.nl

Ontwerp en realisatie: Bandwerk internet- en reclamebureau