Verwijtbare werkloosheid

Ontslag, Ontslag 22 - 12 - 2015 // 2331 keer bekeken

Verwijtbare werkloosheid
Voordat het UWV de uitkering toewijst, toetst het UWV of de werknemer verwijtbaar werkloos is geworden. Als dat het geval is, volgt namelijk een blijvende gehele weigering van de WW-uitkering. Bij een verminderde verwijtbaarheid volgt een tijdelijke, gedeeltelijke weigering van de WW-uitkering. Er is sprake van verwijtbare werkloosheid als:

  • Aan de werkloosheid een dringende reden ten grondslag ligt en de werknemer daarvan een verwijt kan worden gemaakt. Het gaat dan (bijvoorbeeld) om ontslag op staande voet.
  • De arbeidsovereenkomst is beëindigd door of op verzoek van de werknemer zonder dat aan de voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden, dat deze voortzetting redelijkerwijs niet van hem kon worden gevergd.

In andere gevallen dan een ontslag op staande voet of ontslag op initiatief van de werknemer geldt geen verwijtbare werkloosheid. Wel kan de werknemer een sanctie krijgen vanwege een benadelingsbehandeling, bijvoorbeeld bij het instemmen met ontslag op een te korte termijn.

Meer informatie over dit onderwerp?

Vul hier onder uw naam, telefoonnummer en e-mail adres in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vind je deze pagina ook nuttig voor je vrienden?

Deel deze pagina dan op jouw favoriete social media!

Gratis spreekuur!

Elke 1e vrijdagochtend van de maand.

Aanmelden is wel verplicht.
Gebruik eenvoudig de aanmeldbutton!

Meld u aan!

Blijf met ons blog op de hoogte van arbeidsrechtelijk nieuws

Wensgroet!

Lees verder

WIEG is 'geboren'

WIEG ook door de Eerste Kamer Op 13 november heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Dit houdt in dat per 1 januari 2019 het (nieuwe) ge...

Lees verder

Zuiver Arbeidsrecht

MamaWerkt Arbeidsrecht is een initiatief van Zuiver Arbeidsrecht.

Bekijk www.zuiverarbeidsrecht.nl voor meer informatie.

Contactgegevens

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo (ov)

T: 074 - 700 21 16
E: info@mamawerkt-arbeidsrecht.nl

Ontwerp en realisatie: Bandwerk internet- en reclamebureau