Ontslag in strijd met opzegverboden

Ontslag 23 - 10 - 2013 // 3825 keer bekeken

Ontslag in strijd met opzegverboden
Nadat een werknemer is ontslagen, en dit ontslag blijkt in strijd te zijn met een geldend opzegverbod, kan hij deze opzegging vernietigen binnen twee maanden na de opzegging. Deze periode begint op de dag waarop de werkgever de werknemer op de hoogte heeft gebracht van het ontslag. Het inroepen van de vernietigbaarheid van de opzegging kan zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan, doch is het advies om dit schriftelijk aan de werkgever kenbaar te maken. Wordt de vernietigbaarheid niet binnen 2 maanden na de opzegging door de werknemer ingeroepen, dan eindigt de arbeidsovereenkomst.

Vordering van loon en tewerkstelling
Na vernietiging van de opzegging moet de werknemer binnen zes maanden loon en tewerkstelling vorderen, te rekenen vanaf de datum van opzegging. De werkgever wordt alsdan dus in gebreke gesteld en de werknemer maakt zijn beschikbaarheid kenbaar. Als de werkgever het loon van de werknemer alsnog niet betaald, kan loon en wedertewerkstelling worden gevorderd bij de kantonrechter door middel van een kortgedingprocedure.

Geen loon, geen uitkering
Zolang werkgever en werknemer het niet eens zijn over de vraag of de werknemer recht op loon heeft, komt de werknemer niet in aanmerking voor een WW-uitkering. In bepaalde gevallen kan de werknemer wel in aanmerking komen voor een voorschot op deze uitkering. Het verdient om deze reden de aanbeveling om de kantonrechter tijdig in te schakelen, door middel van het in kort geding dagvaarden van de werkgever.

Alleen recht op loon bij bereidheid om te werken
De werknemer heeft géén recht op loon over de periode dat hij niet bereid was de bedongen arbeid te verrichten. In de praktijk wordt vaak gelijktijdig met het inroepen van de vernietigbaarheid van de opzegging de bereidheid aangegeven om de bedongen arbeid weer te verrichten. Verklaard een werknemer zich bereid om te werken, dan is de werkgever gehouden het loon te betalen tenzij hij kan bewijzen dat de betreffende werknemer niet beschikbaar is om arbeid te verrichten.
Van belang daarbij is om te weten dat uit jurisprudentie blijkt dat als de werknemer al in dienst is bij een andere werkgever, dat niet automatisch betekent dat hij niet bereid was de bedongen arbeid te verrichten. Met andere woorden in deze situatie kan het dan nog steeds zo zijn dat de werkgever gehouden is het loon te betalen.

Vorderen van schadevergoeding in plaats van loon
De werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst is opgezegd in strijd met een opzegverbod, kan ook besluiten zich te berusten in het ontslag. Het berusten in het ontslag betekent niet automatisch dat de werkgever alsdan is gevrijwaard van het betalen van enige vorm van vergoeding.
De werkgever die een opzegverbod overtreedt, heeft mogelijk ook een te korte opzegtermijn in acht genomen. Op grond hiervan kan een werknemer die zich berust in de opzegging, wel eventueel een schadevergoeding vorderen op basis van een onregelmatig ontslag. Van belang is om te weten dat een werknemer die een schadevergoeding vordert, niet ook nog de vernietiging van de opzegging kan vorderen.

Mocht een situatie als bovenstaand omschreven zich voordoen, adviseren wij u om nader advies / rechtsbijstand in te roepen.

Meer informatie over dit onderwerp?

Vul hier onder uw naam, telefoonnummer en e-mail adres in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vind je deze pagina ook nuttig voor je vrienden?

Deel deze pagina dan op jouw favoriete social media!

Gratis spreekuur!

Elke 1e vrijdagochtend van de maand.

Aanmelden is wel verplicht.
Gebruik eenvoudig de aanmeldbutton!

Meld u aan!

Blijf met ons blog op de hoogte van arbeidsrechtelijk nieuws

Vrouwenquotum: meer vrouwen aan de top

Het vrouwenquotum speelt al jaren een rol. In 2013 werd door het kabinet vastgelegd dat minimaal 30% van de raden van bestuur en de raden van commissarissen uit vrouwen moest bestaan. Tot nu toe w...

Lees verder

Wensgroet!

Lees verder

Zuiver Arbeidsrecht

MamaWerkt Arbeidsrecht is een initiatief van Zuiver Arbeidsrecht.

Bekijk www.zuiverarbeidsrecht.nl voor meer informatie.

Contactgegevens

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo (ov)

T: 074 - 700 21 16
E: info@mamawerkt-arbeidsrecht.nl

Ontwerp en realisatie: Bandwerk internet- en reclamebureau