Weigeringsgrond bij vermindering arbeidsduur

9 - 12 - 2013 // 4872 keer bekeken

Weigeringsgrond bij vermindering arbeidsduur

Op het moment dat kinderen geboren worden kiezen veel werkende ouders ervoor om minder te gaan werken. De werkgever is in principe verplicht het verzoek tot vermindering van de arbeidsduur in te willigen, maar wat is de uitzondering op deze regel?

Artikel 2 lid 8 WAA
In artikel 2 lid 8 Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA) is bepaald dat een verzoek tot vermindering van de arbeidsduur geweigerd kan worden op grond van zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen. Er is sprake van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang, indien de vermindering leidt tot ernstige problemen:
-    voor de bedrijfsvoering bij de herbezetting van de vrijgekomen uren;
-    op het gebied van de veiligheid;
-    van roostertechnische aard.

Weigering verzoek vermindering arbeidsduur
Een apothekersassistente wilde haar arbeidsduur verminderen van 32 naar 16 uur per week, het aantal uren dat zij ook tijdens haar ouderschapsverlof had gewerkt. De werkgever stelde echter een zwaarwegend bedrijfsbelang te hebben, omdat een apothekersassistente die maar 16 uur werkt, niet voldoende frequent alle taken kan uitoefenen die volgens de functiebeschrijving behoren te worde uitgeoefend. Werkgever stelt derhalve een ondergrens van 24 uur. Is het gegrond dat de werkgever een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur afwijst?

Oordeel
De kantonrechter oordeelde in deze zaak dat de werkgever een zwaarwegend belang heeft om een ondergrens van 24 uur per week te hanteren. Het aantal taken dat een apothekersassistente zou moeten verrichten is niet te realiseren bij een arbeidsduur van 16 uur. Werknemer heeft weliswaar gesteld dat zij de afgelopen anderhalf jaar ook 16 uur per week gewerkt, doch zij heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij toen alle onderdelen van haar functie in voldoende mate kon verrichten om haar routine en bekwaamheid te behouden. De kantonrechter heeft daarom het verzoek van de werknemer afgewezen.

Er zijn echter ook zaken geweest waarin de kantonrechter en het hof oordeelden dat er geen sprake was van een zwaarwegend bedrijfsbelang dat zich verzette tegen toekenning van een verminderde arbeidsduur, juist door de periode van het ouderschapsverlof te vergelijken met het verzoek tot arbeidsduurvermindering.

Toekennen verzoek vermindering arbeidsduur
Een werknemer werkte als artsenbezoekster en had gedurende haar ouderschapsverlof 20 uur in plaats van 32 uur per week gewerkt. Na afloop van het ouderschapsverlof heeft werknemer verzocht de arbeidsduur te verminderen naar 20 uur. Werkgever vreest echter dat de commerciële relatie tussen de bezochte artsen onder druk zou komen te staan indien werkneemster op basis van 20 uur per week werkzaam zou zijn. De werkgever voerde als zwaarwegend bedrijfsbelang het feit aan dat de ondernemingsraad had ingestemd met een minimale arbeidsduur van 32 uur per week.

Oordeel
Het hof oordeelde in deze casus dat het enkele feit dat de ondernemingsraad heeft ingestemd met een minimale arbeidsduur van 32 uur per week nog niet betekend dat zich een zwaarwegend bedrijfsbelang voordoet waarvan in de WAA sprake is. Bovendien greep het hof terug naar de periode waarin de werknemer in verband met ouderschapsverlof 20 uur per week werkte, terwijl tijdens deze periode geen problemen waren geweest.

Conclusie
Uiteindelijk kan de periode van het ouderschapsverlof waarin hetzelfde aantal uren is gewerkt al waar om verzocht werd bij een arbeidsduurvermindering meewegen bij de beoordeling of sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang in de zin van de WAA. Hoeveel gewicht hieraan mag worden toegekend is in grote mate afhankelijk van de duur van het ouderschapsverlof, de vraag of de functie volwaardig kan worden uitgeoefend en de vraag of de noodzakelijke productiviteit kan worden behaald.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord.

Waarschijnlijk bent u ook in de volgende artikelen geïnteresseerd:

Meer informatie over dit onderwerp?

Vul hier onder uw naam, telefoonnummer en e-mail adres in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vind je deze pagina ook nuttig voor je vrienden?

Deel deze pagina dan op jouw favoriete social media!

Gratis spreekuur!

Elke 1e vrijdagochtend van de maand.

Aanmelden is wel verplicht.
Gebruik eenvoudig de aanmeldbutton!

Meld u aan!

Blijf met ons blog op de hoogte van arbeidsrechtelijk nieuws

Vrouwenquotum: meer vrouwen aan de top

Het vrouwenquotum speelt al jaren een rol. In 2013 werd door het kabinet vastgelegd dat minimaal 30% van de raden van bestuur en de raden van commissarissen uit vrouwen moest bestaan. Tot nu toe w...

Lees verder

Wensgroet!

Lees verder

Zuiver Arbeidsrecht

MamaWerkt Arbeidsrecht is een initiatief van Zuiver Arbeidsrecht.

Bekijk www.zuiverarbeidsrecht.nl voor meer informatie.

Contactgegevens

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo (ov)

T: 074 - 700 21 16
E: info@mamawerkt-arbeidsrecht.nl

Ontwerp en realisatie: Bandwerk internet- en reclamebureau