Rol werkgever bij pesten op de werkvloer!

17 - 6 - 2015 // 3805 keer bekeken

Campagne Pesten op het werk
Helaas komt pesten op de werkvloer nog regelmatig voor. Ruim een kwart van de werknemers in Nederland is weleens gepest door collega’s of leidinggevenden. Afgelopen jaar waren 500.000 werknemers slachtoffer van pesterijen op de werkvloer.
Op 1 juni 2015 is minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een campagne tegen pesten op de werkvloer gestart. Doel van deze campagne is om pesten op de werkvloer drastisch te verminderen. Pesten kan verschillende vormen aannemen, zoals het maken van vervelende opmerkingen, beledigen, negeren et cetera.
Maar wat zijn nou de wettelijke verplichtingen van de werkgever om pesten op de werkvloer tegen te gaan?

Wetgeving over pesten
Volgens de Arbowet is pesten te kwalificeren als ‘psychosociale arbeidsbelasting’. Volgens deze wet is de werkgever verplicht om binnen de organisatie een beleid te voeren om pesten zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

In het Arbobesluit is deze verplichting van de werkgever nader uitgewerkt. De werkgever is verplicht om de risico’s van pesten in kaart te brengen in een risico-inventarisatie en –evaluatie. Als uit de inventarisatie blijkt dat binnen de organisatie inderdaad sprake is van pesten op de werkvloer dan dient de werkgever een plan van aanpak op te stellen. De werkgever is in dit plan van aanpak verplicht om maatregelen op te nemen die ertoe strekken dat pesten zoveel mogelijk wordt voorkomen of beperkt. Vervolgens dient de werkgever het personeel in te lichten over het risico van pesten en over de door hem getroffen maatregelen. Bovengenoemde acties dienen door de werkgever aantoonbaar worden uitgevoerd. De werkgever is vrij om te bepalen welke maatregelen tegen het pesten worden genomen. Van belang is uiteraard wel dat de maatregelen tot het gewenste resultaat leiden.

Daarnaast heeft de werkgever op basis van het Burgerlijk Wetboek een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving. De werkgever is op basis van deze wet verplicht om een veilige werkomgeving voor het personeel te creëren. Essentieel is dat in de werkomgeving een gezond werkklimaat heerst, zonder vormen van pesten. Tevens dient de werkgever zich als goed werkgever te gedragen wat inhoudt dat de werkgever alle wettelijke verplichtingen ter voorkoming van pesten op de werkvloer dient na te leven.

Als een werknemer wordt gepest op grond van zijn of haar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat dan kan een beroep worden gedaan op de Algemene wet gelijke behandeling. Op basis van deze wet kunnen werknemers een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens. Het College is een onafhankelijke instantie en heeft tot doel om de rechten van de mens, waaronder het recht op gelijke behandeling, te beschermen en de naleving van deze rechten te bevorderen. De klachten van de werknemers worden op hoog niveau behandeld en derhalve is het aan te raden om uw werkgever eerst te wijzen op de andere bovengenoemde wettelijke verplichtingen.

Voor meer informatie of juridisch advies bekijk onze site en daarnaast staan wij u uiteraard graag ter zijde!

Waarschijnlijk bent u ook in de volgende artikelen geïnteresseerd:

Meer informatie over dit onderwerp?

Vul hier onder uw naam, telefoonnummer en e-mail adres in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vind je deze pagina ook nuttig voor je vrienden?

Deel deze pagina dan op jouw favoriete social media!

Gratis spreekuur!

Elke 1e vrijdagochtend van de maand.

Aanmelden is wel verplicht.
Gebruik eenvoudig de aanmeldbutton!

Meld u aan!

Blijf met ons blog op de hoogte van arbeidsrechtelijk nieuws

Vrouwenquotum: meer vrouwen aan de top

Het vrouwenquotum speelt al jaren een rol. In 2013 werd door het kabinet vastgelegd dat minimaal 30% van de raden van bestuur en de raden van commissarissen uit vrouwen moest bestaan. Tot nu toe w...

Lees verder

Wensgroet!

Lees verder

Zuiver Arbeidsrecht

MamaWerkt Arbeidsrecht is een initiatief van Zuiver Arbeidsrecht.

Bekijk www.zuiverarbeidsrecht.nl voor meer informatie.

Contactgegevens

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo (ov)

T: 074 - 700 21 16
E: info@mamawerkt-arbeidsrecht.nl

Ontwerp en realisatie: Bandwerk internet- en reclamebureau