Bevallingsverlof, nu ook in deeltijd.

25 - 2 - 2015 // 5930 keer bekeken

Sinds 1 januari 2015 deeltijd bevallingsverlof!
Zoals u wellicht al heeft gelezen op onze website, bijvoorbeeld in de blog Nieuwe regels verlof en arbeidstijden’, zijn er met ingang van 1 januari 2015 veel wijzigingen ten aanzien van verlof en arbeidstijden doorgevoerd. Zo ook de nieuwe regeling omtrent het in deeltijd kunnen opnemen van het bevallingsverlof.
Wat betekent deze wetswijziging nu concreet?

Duur deeltijd bevallingsverlof
Met ingang van 1 januari 2015 krijgen werkneemsters die bevallen zijn, zes weken na de bevalling het recht om het dan nog resterende bevallingsverlof flexibel op te nemen. Zij mogen dit verlof dan over maximaal 30 weken spreiden. Voorheen had een werkneemster na haar bevalling recht op minstens tien weken bevallingsverlof. Dit verlof moest in voltijd (voor de volledige arbeidsduur) opgenomen worden.

De werkneemster krijgt nu dus de mogelijkheid om na zes weken voltijd bevallingsverlof ervoor te kiezen om het resterende verlof in deeltijd op te nemen. De totale verlofduur blijft dan hetzelfde, alleen neemt de werkneemster het op over een langere periode. Het verlof kan worden uitgespreid over een periode van 30 weken. Deze periode gaat in op de dag nadat het bevallingsverlof is opgedeeld.

Aanvraag deeltijd bevallingsverlof
De werkneemster moet het verzoek om haar bevallingsverlof in deeltijd op te nemen uiterlijk drie weken na de bevalling bij de werkgever indienen. De werkgever moet hier dan binnen twee weken op reageren. De werkgever kan zo’n verzoek alleen afwijzen als zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich hiertegen verzetten.

Als voorbeeld ontstaat dan de volgende situatie:
Judith werkt 40 uur per week, zij kan ervoor kiezen om 6 weken na de bevalling weer deels te gaan werken en deels bevallingsverlof te genieten. Judith heeft recht op maximaal 12 weken bevallingsverlof, waarvan zij er dan al 6 weken heeft genoten. Zij kan dan gedurende een periode van maximaal 30 weken het verlof gespreid opnemen;  bijvoorbeeld 20 uur per week werken en voor de resterende 20 uur - 12 weken lang - bevallingsverlof opnemen. Judith dient het verzoek van deeltijd bevallingsverlof uiterlijk drie weken na de bevalling bij haar werkgever in te dienen.

Doel wetgever
De regeling is bedoeld om werkneemsters zelf te laten bepalen hoe zij werk en zorgtaken na de bevalling met elkaar willen combineren. Vanwege medische redenen blijft de werkneemster wel verplicht om de eerste zes weken na de bevalling voltijdverlof op te nemen. Voor de werkneemster wordt er echter nu meer vrijheid gecreëerd om te bepalen of zij gedeeltelijk weer aan het werk gaat.

Heeft u naar aanleiding van de nieuwe regeling omtrent het deeltijd bevallingsverlof vragen dan wel opmerkingen? Wij voorzien u graag van advies.

Waarschijnlijk bent u ook in de volgende artikelen geïnteresseerd:

Meer informatie over dit onderwerp?

Vul hier onder uw naam, telefoonnummer en e-mail adres in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vind je deze pagina ook nuttig voor je vrienden?

Deel deze pagina dan op jouw favoriete social media!

Gratis spreekuur!

Elke 1e vrijdagochtend van de maand.

Aanmelden is wel verplicht.
Gebruik eenvoudig de aanmeldbutton!

Meld u aan!

Blijf met ons blog op de hoogte van arbeidsrechtelijk nieuws

Vrouwenquotum: meer vrouwen aan de top

Het vrouwenquotum speelt al jaren een rol. In 2013 werd door het kabinet vastgelegd dat minimaal 30% van de raden van bestuur en de raden van commissarissen uit vrouwen moest bestaan. Tot nu toe w...

Lees verder

Wensgroet!

Lees verder

Zuiver Arbeidsrecht

MamaWerkt Arbeidsrecht is een initiatief van Zuiver Arbeidsrecht.

Bekijk www.zuiverarbeidsrecht.nl voor meer informatie.

Contactgegevens

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo (ov)

T: 074 - 700 21 16
E: info@mamawerkt-arbeidsrecht.nl

Ontwerp en realisatie: Bandwerk internet- en reclamebureau