12-jarige scholiere ‘lekker ding’ noemen, reden voor ontslag!

17 - 2 - 2015 // 3322 keer bekeken

12-jarige scholiere ‘lekker ding’ noemen, reden voor ontslag!
Social Media, zoals Facebook en Instagram is in deze tijd niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Er zitten echter zeker gevaren in het gebruik van Social Media. Dit was ook het geval in de navolgende situatie. Zowel de werkgever als de werknemer dient te waken voor uitspraken die worden gedaan via Social Media. In deze situatie werd de werknemer zelfs op staande voet ontslagen door de uitspraken die hij online had gedaan. Wat was hier aan de hand?

Situatie
Een werknemer is als pedagogisch medewerker in de buitenschoolse en tussenschoolse opvang in dienst getreden bij een werkgever in de kinderopvangbranche. In de gedragscode van deze werkgever is onder andere opgenomen dat van de werknemers wordt verwacht dat zij terughoudend zijn in het hebben van persoonlijke contacten met klanten. Op een zeker moment ontvangt werkgever een klacht van een moeder van een 12-jarige scholiere over de chatberichten die haar dochter heeft ontvangen van een werknemer via Facebook. De werknemer zou de 12-jarige scholiere onder meer een ‘mooie vrouw’, ‘lekker ding’, ‘lieverd’ en ‘mooiste meisje’ genoemd hebben. Daarnaast heeft hij haar gevraagd of ze misschien ‘iets leuks’ met hem wilde gaan doen. Werkgever ontslaat de werknemer op staande voet. Werkgever heeft vervolgens de rechter verzocht om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, voor zover er nog sprake was van een arbeidsovereenkomst met deze werknemer. De werknemer voert in eerste instantie aan dat hij de scholiere nooit als vriend op Facebook heeft gehad en nooit heeft benaderd via de chatfunctie van Facebook. Later geeft hij toe dat hij haar wel als vriend heeft gehad op Facebook, maar nooit met haar heeft gepraat via de chatfunctie.

Beoordeling kantonrechter
De kantonrechter oordeelt dat er sprake is van een dringende reden en dat de arbeidsovereenkomst op korte termijn ontbonden kan worden. Het gaat hier om zodanige daden, eigenschappen en gedragingen van de werknemer die het gevolg hebben dat van werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst voort te laten bestaan. De kantonrechter vindt dat een kinderopvangorganisatie moet kunnen rekenen op de betrouwbaarheid en integriteit van haar medewerkers. Vanwege de machts- en afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van de kinderen, mag een pedagogisch medewerker nooit de grens van het betamelijke overschrijden of de schijn van misbruik van die relatie wekken. Vast is komen te staan dat de werknemer de 12-jarige scholiere aan zijn Facebookcontacten heeft toegevoegd. Daardoor heeft hij een gedragsregel uit de gedragscode overschreden. Ook het verdoezelen dat scholiere tot zijn Facebook-vrienden behoorde gaat de grenzen van goed werknemerschap te buiten. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst - voor zover in een bodemprocedure wordt vastgesteld dat er nog een arbeidsovereenkomst bestaat - zonder toekenning van een vergoeding.

Conclusie
Uit bovenstaande situatie blijkt maar weer hoe belangrijk het is om als werknemer integer te handelen en uiterst terughoudend te zijn in het hebben van contacten met klanten (dan wel relaties / opdrachtgevers), óók via Social Media.
Zorg dat u überhaupt integer handelt en daarnaast op de hoogte bent van de bij uw werkgever geldende regels over omgangsvormen, eventueel vastgelegd in een Social Media Protocol. Bij twijfel is het ons advies dat u vooraf uw werkgever raadpleegt. Mocht u zich in een situatie bevinden waar bovenstaande mogelijk een rol speelt, neemt u dan gerust contact met ons op. Graag staan wij u te woord.

Meer informatie over dit onderwerp?

Vul hier onder uw naam, telefoonnummer en e-mail adres in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vind je deze pagina ook nuttig voor je vrienden?

Deel deze pagina dan op jouw favoriete social media!

Gratis spreekuur!

Elke 1e vrijdagochtend van de maand.

Aanmelden is wel verplicht.
Gebruik eenvoudig de aanmeldbutton!

Meld u aan!

Blijf met ons blog op de hoogte van arbeidsrechtelijk nieuws

Vrouwenquotum: meer vrouwen aan de top

Het vrouwenquotum speelt al jaren een rol. In 2013 werd door het kabinet vastgelegd dat minimaal 30% van de raden van bestuur en de raden van commissarissen uit vrouwen moest bestaan. Tot nu toe w...

Lees verder

Wensgroet!

Lees verder

Zuiver Arbeidsrecht

MamaWerkt Arbeidsrecht is een initiatief van Zuiver Arbeidsrecht.

Bekijk www.zuiverarbeidsrecht.nl voor meer informatie.

Contactgegevens

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo (ov)

T: 074 - 700 21 16
E: info@mamawerkt-arbeidsrecht.nl

Ontwerp en realisatie: Bandwerk internet- en reclamebureau