Ouderschapsverlof; "Minder werken, meer tijd!"

17 - 4 - 2014 // 5337 keer bekeken

Steeds meer ouders werken tijdelijk minder om meer tijd met hun kinderen door te brengen, blijkt uit onderzoek van het CBS. Ruim 182.000 Nederlanders namen in 2013 ouderschapsverlof op, ook al kreeg meer dan de helft van hen daarvoor geen vergoeding van hun werkgevers.

Graag lichten wij u in navolgende toe wat voor u de mogelijkheden zijn omtrent ouderschapsverlof.
Neemt u zich het volgende praktijkvoorbeeld voor:

Linda is 32 jaar, 3 jaar werkzaam als secretaresse voor 32 uur per week bij bedrijf S. in Almelo en ouder van een tweeling van 3 jaar. Graag zou Linda meer tijd met haar kinderen willen doorbrengen en vraagt zich af of hierover wettelijk iets geregeld is. Zij neemt dan ook contact met ons op.

Ouderschapsverlof
Als werkende ouder heeft u recht op ouderschapsverlof indien u tenminste 1 jaar in dienstverband bent en uw kind acht jaar of jonger is. Uw kind kan in deze ook een adoptiekind, pleegkind of stiefkind zijn. Voorwaarde is dat het kind bij u woont. Voor ieder kind mag eenmaal ouderschapsverlof opgenomen worden. Dit geldt ook als er meer dan 1 kind geboren wordt (een tweeling of een ‘meerling’), of meer dan 1 kind tegelijk geadopteerd wordt.

U heeft aan ouderschapsverlof uren ten hoogste recht op 26 keer de arbeidsduur per week. Het ouderschapsverlof wordt per week opgenomen gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 12 maanden. Het aantal uren ouderschapsverlof per week bedraagt maximaal de helft van de arbeidsduur per week. Het is toegestaan dat u met uw werkgever afwijkende afspraken maakt over de wijze van opname van de uren, dan wel de spreiding van deze uren.

Indien de wens bestaat om ouderschapsverlof op te nemen, dient u dit minstens twee maanden van tevoren schriftelijk bij de werkgever melden. In de melding moet worden aangegeven wat de vermoedelijke ingangsdatum van het verlof is en hoe u wenst het verlof op te nemen.

Wettelijk gezien is de werkgever niet verplicht om aan u het loon door te betalen tijdens de periode van het ouderschapsverlof. Hier kan van worden afgeweken bij cao of individuele arbeidsovereenkomst. Tijdens ziekte loopt het ouderschapsverlof door. De werkgever betaalt bij ziekte over de gewerkte uren minimaal 70% van het salaris. Ouderschapsverlof heeft geen gevolgen voor de eventuele aanvraag van een ziekte- of werkloosheidsuitkering. Daarnaast bouwt u slechts vakantiedagen op over de uren die u blijft werken.

Linda’s situatie gaat er dan ook als volgt uitzien:

Als ouder van een tweeling van drie jaar kan Linda 2 keer ouderschapsverlof opnemen. Indien zij ouderschapsverlof wil opnemen heeft zij per kind recht op (26x32=) 832 uur ouderschapsverlof. Indien Linda kiest voor opname van dit verlof op basis van de wettelijk voorgeschreven wijze, dan zal zij per week gedurende 12 maanden 16 uur per week werken en 16 uur per week ouderschapsverlof genieten.

Linda is van plan om in juli haar ouderschapsverlof op te nemen. In april meldt zij schriftelijk aan haar werkgever wanneer zij haar ouderschapsverlof in wil laten gaan en op welke wijze zij dit wenst op te nemen.

Indien Linda gedurende haar ouderschapsverlof ziek wordt, loopt haar ouderschapsverlof door. Bedrijf S. betaalt Linda alleen uit over de uren die zij zou werken tijdens het verlof. Over deze uren betaalt bedrijf S. minimaal 70% van het salaris. Haar ouderschapsverlof heeft verder geen gevolgen voor de eventuele aanvraag van een ziekte- of werkloosheidsuitkering.

Op de arbeidsovereenkomst van Linda is geen cao van toepassing en er zijn verder ook geen afspraken gemaakt in haar arbeidsovereenkomst omtrent ouderschapsverlof. Zij ontvangt dus geen vergoeding voor de uren die zij met ouderschapsverlof is. De uren die Linda blijft werken worden wel uitbetaald en ook de opbouw van dienstjaren loopt gewoon door. Voor de uren die Linda tijdens het ouderschapsverlof niet werkt, vraagt zij via de Belastingdienst ouderschapsverlofkorting aan. Tijdens haar ouderschapsverlof bouwt zij alleen vakantiedagen op over de uren die zij werkt.

Heeft u vragen over de mogelijkheden voor u wat betreft het ouderschapsverlof, graag staan we u nader te woord.

 

Waarschijnlijk bent u ook in de volgende artikelen geïnteresseerd:

Meer informatie over dit onderwerp?

Vul hier onder uw naam, telefoonnummer en e-mail adres in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vind je deze pagina ook nuttig voor je vrienden?

Deel deze pagina dan op jouw favoriete social media!

Gratis spreekuur!

Elke 1e vrijdagochtend van de maand.

Aanmelden is wel verplicht.
Gebruik eenvoudig de aanmeldbutton!

Meld u aan!

Blijf met ons blog op de hoogte van arbeidsrechtelijk nieuws

Vrouwenquotum: meer vrouwen aan de top

Het vrouwenquotum speelt al jaren een rol. In 2013 werd door het kabinet vastgelegd dat minimaal 30% van de raden van bestuur en de raden van commissarissen uit vrouwen moest bestaan. Tot nu toe w...

Lees verder

Wensgroet!

Lees verder

Zuiver Arbeidsrecht

MamaWerkt Arbeidsrecht is een initiatief van Zuiver Arbeidsrecht.

Bekijk www.zuiverarbeidsrecht.nl voor meer informatie.

Contactgegevens

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo (ov)

T: 074 - 700 21 16
E: info@mamawerkt-arbeidsrecht.nl

Ontwerp en realisatie: Bandwerk internet- en reclamebureau