Werkgever: ‘bent u zwanger?’

31 - 3 - 2014 // 5082 keer bekeken

Laura weet sinds korte tijd dat zij in blijde verwachting is. Nu is zij uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en de werkgever stelt haar de vraag, of zij zwanger is en of mogelijk een kinderwens heeft in de toekomst. Laura geeft aan dat zij op dat moment in blijde verwachting is. Vervolgens wordt zij zonder duidelijke redenen afgewezen voor de functie. Alles wijst er op dat de ze is afgewezen, nadat zij bevestigend de vraag omtrent zwangerschap van de werkgever heeft beantwoord.

In eerdere blogs heeft u kunnen lezen dat het opzeggen van een arbeidsovereenkomst op basis van zwangerschap niet toegestaan is, echter hoe zit dit tijdens de sollicitatieprocedure? Mag een werkgever u niet aannemen op basis van het feit dat u zwanger bent? Mag de werkgever u überhaupt wel vragen naar een zwangerschap of mogelijke kinderwens?
In navolgende zetten wij voor u uiteen wat een werkgever wettelijk gezien nou eigenlijk zijn (potentiële) werknemer mag vragen tijdens een sollicitatie. Mag hij u bijvoorbeeld vragen of u lijdt aan bepaalde ziektes die niet gerelateerd zijn aan de functie waarvoor u solliciteert?

Onderscheid maken
Allereerst staat vast dat het maken van onderscheid in Nederland verboden is, tenzij de werkgever redenen kan aanvoeren die functie gerelateerd zijn. Het maken van onderscheid is (toegespitst op de problematiek in dit blog) verboden bij de aanbieding van een vacature én de behandeling (sollicitatieprocedure) van een vacature. Hetzelfde geldt voor iemand met een handicap of chronische ziekte die op andere wijze wordt behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie.

In de situatie van Laura was er voor de potentiële werkgever - op basis van de vacature - geen enkele reden en / of noodzaak om te vragen naar een eventuele zwangerschap of kinderwens. Deze werkgever ging hierin te ver en maakte onderscheid die niet was toegestaan. In het verlengde van dit verboden onderscheid ligt ook het verbod om onderscheid te maken op basis van een chronische ziekte. Neemt u zich de volgende situatie voor.

Een hiv-positieve man solliciteert naar de functie zorgvrijwilliger, de desbetreffende zorginstelling nodigt hem uit voor een gesprek en daarin komt naar voren dat hij hiv-positief is. De zorginstelling en de man spreken af dat hij een dagdeel meedraait, maar daarna belt de zorginstelling om de afspraak af te zeggen, waarbij zij de man in een vervolggesprek niet aannemen als vrijwilliger. De zorginstelling stelt dat zij onderzoek willen doen naar de besmettingsmogelijkheden van hiv. Dit is verboden.
Seropositiviteit (hiv-positief) is een chronische ziekte. Het is in Nederland verboden om iemand met een chronische ziekte anders te behandelen dan mensen zonder chronische ziekte. Seropositiviteit betekent niet dat een sollicitant dus ongeschikt is.


Uit voorgaande situaties blijkt dat de werkgever die tijdens een sollicitatie vragen stelt inzake zwangerschap en of chronische ziekte die daarmee zorgen voor een eventueel onderscheid, hetgeen dus als uitgangspunt niet is toegestaan, niet correct handelt. Daarnaast is het ook verboden om een onderscheid te maken naar leeftijd voor of tijdens de sollicitatieprocedure.Als voorbeeld, het volgende.

In de vacature van de functie van ‘Trainee’ bij een bank  staat dat de bank ‘voortdurend op zoek is naar jonge mensen met nieuwe inzichten en vernieuwende ideeën’. Een man in de leeftijdscategorie van 40-45 jaar reageert hierop, maar wordt afgewezen per e-mail. Vervolgens heeft de man contact gezocht met de bank om te vragen waarom hij afgewezen is. De bank laat weten dat zij op zoek zijn naar mensen die net afgestudeerd en in het algemeen jong zijn. Hierop is vastgesteld dat bij de afwijzing de leeftijd van de man een rol heeft gespeeld en dit is verboden.

Voor en of tijdens een sollicitatiegesprek een onderscheid maken op basis van lichamelijke en of leeftijd gerelateerde eigenschappen is eveneens verboden. Een werkgever mag u te nimmer vragen stellen en/of eisen stellen in de vacature, die ervoor kunnen zorgen dat er sprake zal zijn van onderscheid en de mogelijkheid dus bestaat dat u op deze grond afgewezen kunt worden. De enige uitzondering hierop is dat als de werkgever kan aantonen dat voor de functie bepaalde eigenschappen of werkzaamheden noodzakelijk zijn, en hij dit grondig kan beargumenteren, er een mogelijkheid bestaat dat het onderscheid te rechtvaardigen is.

Als werknemer bent u dus niet verplicht te melden dan wel om antwoord te geven op vragen of u een chronische ziekte heeft, zwanger bent, of andere onderscheidende zaken die ervoor zorgen dat u wellicht op die gronden afgewezen wordt, tenzij dat dit relevant is voor de uitoefening van de functie.

Mocht u het idee krijgen / hebben dat dit in uw situatie een verboden onderscheid is gemaakt, dan kunt u uiteraard vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij adviseren u dan graag over de eventueel te nemen stappen.

Waarschijnlijk bent u ook in de volgende artikelen geïnteresseerd:

Meer informatie over dit onderwerp?

Vul hier onder uw naam, telefoonnummer en e-mail adres in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vind je deze pagina ook nuttig voor je vrienden?

Deel deze pagina dan op jouw favoriete social media!

Gratis spreekuur!

Elke 1e vrijdagochtend van de maand.

Aanmelden is wel verplicht.
Gebruik eenvoudig de aanmeldbutton!

Meld u aan!

Blijf met ons blog op de hoogte van arbeidsrechtelijk nieuws

Wensgroet!

Lees verder

WIEG is 'geboren'

WIEG ook door de Eerste Kamer Op 13 november heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Dit houdt in dat per 1 januari 2019 het (nieuwe) ge...

Lees verder

Zuiver Arbeidsrecht

MamaWerkt Arbeidsrecht is een initiatief van Zuiver Arbeidsrecht.

Bekijk www.zuiverarbeidsrecht.nl voor meer informatie.

Contactgegevens

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo (ov)

T: 074 - 700 21 16
E: info@mamawerkt-arbeidsrecht.nl

Ontwerp en realisatie: Bandwerk internet- en reclamebureau