Zwangerschap de oorzaak van een slechte beoordeling?

13 - 3 - 2014 // 5837 keer bekeken

Een werkneemster is al bijna 10 jaar in dienst bij haar werkgever op het moment dat zij zwanger raakt. Door haar zwangerschap is zij van november 2010 tot en met februari 2011 afwezig geweest in verband met zwangerschaps- en bevallingsverlof. Toen de werkneemster in maart 2011 weer begon met werken, kolfde zij onder werktijd zo’n twee uren per dag. In 2011 werd ook het functioneren van deze werkneemster besproken. Haar functioneren werd ingedeeld in categorie 1: ‘beneden verwachting gepresteerd of afwijkend, hier kunnen diverse redenen voor zijn’. Reden hiervoor is haar zwangerschap…

Wat was er aan de hand?
Tijdens het beoordelingsgesprek werden een aantal opmerkingen gemaakt over de afwezigheid van werkneemster wegens haar zwangerschapsverlof en de tijd die zij kwijt is geweest met kolven. Ook is op het beoordelingsformulier een opmerking gezet van haar leidinggevende dat: ‘over het hele jaar genomen kom je op een chargeability van 50%. Wanneer het zwangerschapsverlof niet meegenomen wordt, is je chargeability 62%. Het percentage diverse werkzaamheden wordt ten dele veroorzaakt door de periode dat je nog kolfde’. Als gevolg hiervan kreeg de werkneemster een absolute salarisverhoging van € 38,20 per maand. De werkneemster heeft geen goed gevoel over haar beoordeling en vraag aan de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) of er (verboden) onderscheid is gemaakt op grond van geslacht doordat bij haar beoordeling geen rekening is gehouden met haar afwezigheid wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof en het kolven van borstvoeding.

Beoordeling CGB
De CGB oordeelt dat door de werkgever inderdaad verboden onderscheid is gemaakt op grond van geslacht. De CGB heeft dit oordeel gebaseerd op artikel 7:646 lid 1 en lid 5 BW.
Krachtens artikel 7:646 lid 1 BW mag een werkgever geen onderscheid maken op grond van geslacht. In lid 5 van ditzelfde artikel is bepaald dat onder direct onderscheid van geslacht ook onderscheid op grond van zwangerschap, bevalling en moederschap wordt verstaan.
De chargeability van de werkneemster is, in verband met haar zwangerschapsverlof en doordat zij gebruik heeft gemaakt van haar recht om te kolven, laag. Zij denkt dan ook dat dit een belangrijke rol heeft gespeeld bij haar beoordeling. Ook haar werkgever geeft aan dat chargeability een onderdeel is van de beoordeling, maar dat dit onderdeel niet doorslaggevend is. Tevens geeft haar werkgever aan dat de chargeability niet van invloed is geweest op de beoordeling, en dat de chargeability van de werkneemster niet bijzonder laag was.
Volgens de CGB heeft de werkgever niet voldoende duidelijk gemaakt hoe de beoordeling dan wel tot stand is gekomen. Hierdoor wordt het vermoeden bevestigd dat de beoordeling het gevolg is van de lage chargeability.  Ook heeft de leidinggevende in het beoordelingsgesprek een verband gelegd tussen het zwangerschaps- en bevallingsverlof en de slechte beoordeling. Hieruit kan de CGB concluderen dat het bedrijf inderdaad onderscheid op grond van zwangerschap en moederschap en daarmee op grond van geslacht heeft gemaakt bij deze beoordeling. Het bedrijf heeft geen bewijs aangeleverd dat deze conclusie weerlegt.

Conclusie
Een zwangere werkneemster heeft recht op bijzondere bescherming. Werkgevers dienen rekening te houden met de zwangerschap van een werkneemster, anders loopt de werkgever de kans dat de werkneemster hierdoor gediscrimineerd wordt. In deze zaak had werkgever een en ander kunnen worden voorkomen door zorg te dragen voor een goede dossieropbouw. Zo had de werkgever wellicht kunnen aantonen of de slechte beoordeling al dan niet aan zwangerschap te wijten was.
Indien u het gevoel heeft gediscrimineerd te worden op uw werk vanwege zwangerschap, dan kunt u uiteraard vrijblijvend contact met ons opnemen!

 

Waarschijnlijk bent u ook in de volgende artikelen geïnteresseerd:

Meer informatie over dit onderwerp?

Vul hier onder uw naam, telefoonnummer en e-mail adres in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vind je deze pagina ook nuttig voor je vrienden?

Deel deze pagina dan op jouw favoriete social media!

Gratis spreekuur!

Elke 1e vrijdagochtend van de maand.

Aanmelden is wel verplicht.
Gebruik eenvoudig de aanmeldbutton!

Meld u aan!

Blijf met ons blog op de hoogte van arbeidsrechtelijk nieuws

Vrouwenquotum: meer vrouwen aan de top

Het vrouwenquotum speelt al jaren een rol. In 2013 werd door het kabinet vastgelegd dat minimaal 30% van de raden van bestuur en de raden van commissarissen uit vrouwen moest bestaan. Tot nu toe w...

Lees verder

Wensgroet!

Lees verder

Zuiver Arbeidsrecht

MamaWerkt Arbeidsrecht is een initiatief van Zuiver Arbeidsrecht.

Bekijk www.zuiverarbeidsrecht.nl voor meer informatie.

Contactgegevens

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo (ov)

T: 074 - 700 21 16
E: info@mamawerkt-arbeidsrecht.nl

Ontwerp en realisatie: Bandwerk internet- en reclamebureau