Combineren arbeid en zorg

9 - 12 - 2013 // 4034 keer bekeken

Combineren arbeid en zorg

Werkende ouders leiden een druk bestaan door onder meer de combinatie van arbeid en zorg. Het kabinet gaat daarom onderzoeken of het zorgverlof voor werknemers verruimd kan worden, of vaders langer zorgverlof kunnen opnemen en of er regels moeten komen over flexibele werktijden. Op 18 november jl. is op initiatief van Minister Asscher van Sociale Zaken de Arbeid-en-zorg-top georganiseerd. Tijdens de top is gesproken over het creëren van een balans tussen arbeid en zorg, voor mannen én vrouwen. Met ander woorden hoe werknemers in overleg met hun werkgever arbeid en zorg beter kunnen combineren.

Het kabinet is van mening dat werknemers werk en zorg beter kunnen combineren. Vaak gaat één van de ouders (meestal de moeder) minder werken op het moment dat zij kinderen krijgen. Minister Asscher is van mening door de combinatie van arbeid en zorg beter te organiseren, de economische zelfstandigheid van vrouwen wordt versterkt. In de praktijk nemen vrouwen meer zorgtaken op zich dan mannen, wat gevolgen heeft voor de arbeidsparticipatie van vrouwen. Dit kan bij baanverlies, een scheiding of het overlijden van de partner problemen geven. Het kabinet wil dat iedereen de mogelijkheid heeft om arbeid en zorg met elkaar in balans te brengen.

Op dit moment zijn werknemers en werkgevers gezamenlijk verantwoordelijk voor het maken van afspraken over het combineren van werk en zorg. De inzet van het kabinet is een aanvulling op de afspraken die op de werkvloer en binnen gezinnen worden gemaakt. Werkgevers zijn echter van mening dat het kabinet zich de moeite kan besparen.
Werkgeversvereniging AWVN is van mening dat de nieuwe wetten overbodig zijn. Ze hebben onderzoek gedaan naar de wijze waarop ondernemingen de combinatie van werk en privé met hun werknemers hebben geregeld en daaruit is gebleken dat 94% van de werkgevers vindt dat de afstemming van arbeid en zorg naar tevredenheid van zowel werkgever als werknemer is geregeld. Uit dit onderzoek blijkt dat werkgevers maatwerkafspraken met hun medewerkers maken omtrent de combinatie van arbeid en zorg.

In de praktijk is gebleken dat de ‘werkvloer’ de plaats is waar werkgever en werknemer het met elkaar eens worden. Daarom blijkt de ondernemings-cao een goede plek voor afspraken rondom arbeid en zorg. Wel verwachten werkgevers, gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, dat de afstemming van arbeid en zorg de komende jaren vaak gaat knellen, maar zij denken ook dat dit met het bestaande personeelsbeleid op te lossen is. 74% van de werkgevers ziet niets in de nieuwe wetgeving.
Volgens werkgevers is de nieuwe wetgeving strijdig met de wens van zowel werkgevers als werknemers om bedrijfsprocessen flexibeler in te richten. Ze denken dat de inperking van flexibiliteit op het vlak van arbeid en zorg zowel ten koste van de onderneming als van de werknemer gaat.

De komende tijd blijven het kabinet en de sociale partners in overleg over de combinatie van arbeid en zorg.
De onlangs gehouden bijeenkomst is hiervoor het startpunt geweest.
Wij zijn benieuwd naar de resultaten en houden u op de hoogte.
 

Waarschijnlijk bent u ook in de volgende artikelen geïnteresseerd:

Meer informatie over dit onderwerp?

Vul hier onder uw naam, telefoonnummer en e-mail adres in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vind je deze pagina ook nuttig voor je vrienden?

Deel deze pagina dan op jouw favoriete social media!

Gratis spreekuur!

Elke 1e vrijdagochtend van de maand.

Aanmelden is wel verplicht.
Gebruik eenvoudig de aanmeldbutton!

Meld u aan!

Blijf met ons blog op de hoogte van arbeidsrechtelijk nieuws

Vrouwenquotum: meer vrouwen aan de top

Het vrouwenquotum speelt al jaren een rol. In 2013 werd door het kabinet vastgelegd dat minimaal 30% van de raden van bestuur en de raden van commissarissen uit vrouwen moest bestaan. Tot nu toe w...

Lees verder

Wensgroet!

Lees verder

Zuiver Arbeidsrecht

MamaWerkt Arbeidsrecht is een initiatief van Zuiver Arbeidsrecht.

Bekijk www.zuiverarbeidsrecht.nl voor meer informatie.

Contactgegevens

Deldenerstraat 61
7551 AC Hengelo (ov)

T: 074 - 700 21 16
E: info@mamawerkt-arbeidsrecht.nl

Ontwerp en realisatie: Bandwerk internet- en reclamebureau